Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS
 
 
 
 
 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Veikla

                                                                                                                                                                 

Mokyklų tinklo pertvarka

Druskininkų savivaldybės strateginis planas (priedas)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 2017 M. GRUODŽIO MĖN. DARBO PLANAS

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

Kiekvieną dieną

8.30

Pasitarimai Švietimo skyriaus specialistams

Švietimo skyriaus darbuotojai

J. Samuchovas

221 kabinetas

12-21

15.00

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Švietimo įstaigų vadovai

J. Samuchovas

Mažoji salė

 

Duomenų ir informacijos kaupimas, sisteminimas ir pateikimas įvairioms institucijoms

Iki 12-12

 

Biudžeto lėšų poreikio iki 2017 metų pabaigos analizė

 

J. Samuchovas,

I. Jakavonienė

 

Gruodis

 

Švietimo įstaigų 2018 m. biudžeto projektų analizė

 

J. Samuchovas,

I. Jakavonienė

 

12-15

 

Ataskaita apie mokytojo ir mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimų panaudojimą

 

L. Černiauskienė

 

iki 12-15

 

Ataskaitos pateikimas už 2017 m. brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir kitų pažymėjimų blankų panaudojimą

 

L. Gražulienė

 

Metodinė veikla

12-01

 

12.30

Paskaita- grupinė konsultacija „Probleminis elgesys ir jo valdymo metodai“.

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

l/d „Žibutė“

12-01

2 pamoka

8.55 val.

Atvira integruota anglų kalbos ir kūno kultūros pamoka

7 C klasės mokiniai

R. Kvaraciejūtė

P. Žarnauskas 

..Atgimimo“ mokykla

12-04

 

13.30

Paskaita – grupinė konsultacija „Alternatyvi komunikacija PECS“.

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

l/d „Žibutė“

12-05

5 pamoka

12.00 val.

Atvira integruota muzikos ir tikybos  pamoka

3 A,B,C  klasių mokiniai

D. Urniežienė

Z. Lapinskienė

..Atgimimo“ mokykla

12-07

 

 

2 pam.

(8.55-9.40)

Atvira pamoka „Gamtos pažinimas 1 kl.“

1c kl. mokiniai 

L. Bukauskienė 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos

25 kab. 

12-08

 

12.30

Paskaita – grupinė konsultacija „Bazinių įgūdžių formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams“.

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

12-09

 

10.00

Paskaita – grupinė konsultacija „Veiklų struktūravimas ir paruošimas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams“

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

12-13

3 pamoka

9.50 val.

Atvira integruota sveikatos ugdymo ir technologijų pamoka

7 A, 7 B klasių mokiniai

D. Šilanskas

V. Jasienė

..Atgimimo“ mokykla

12-13

 

2 pam.

(8.55-9.40)

Atvira, integruota rusų k.-tikybos pamoka „Katalikų ir stačiatikių Kalėdų švenčių ypatumai“

8a kl.

I. Valentukevičienė

V. Giedraitienė

 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos

36 kab.

12-14

3 pamoka

9.50 val.

Atvira integruota technologijų ir dailės pamoka

5 A, 5 B klasių mokiniai

E. Maračinskaitė

L. Galinis

..Atgimimo“ mokykla

12-15

7 pamoka

13.50 val.

Atvira integruota istorijos ir tikybos  pamoka

7 C klasės mokiniai

D. Platūkienė

O. Drūlienė

..Atgimimo“ mokykla

12-16

2 pamoka

8.55 val.

Atvira integruota anglų kalbos ir informacinių technologijų pamoka

6 B klasės mokiniai

L. Šilanskienė

M. Streikus

..Atgimimo“ mokykla

12-16

 

(laikas individualus)

Individualios konsultacijos

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

12-19

4 pamoka

10.55 val.

Atvira integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka

7 A klasės mokiniai

I. Urbonienė

D. Grik

..Atgimimo“ mokykla

12-20

2 pamoka

8.55 val.

Atvira integruota muzikos ir lietuvių kalbos pamoka

7 A klasės mokiniai

R. Balkaitienė

R. Pakalienė

..Atgimimo“ mokykla

12-20

7 pamoka

13.50 val.

Atvira integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka

8 A, 8 B klasių mokiniai

J. Jasienė

J. Jonušauskaitė

..Atgimimo“ mokykla

12-21

4 pamoka

10.55 val.

Atvira integruota sveikatos ugdymo ir technologijų  pamoka

6 B klasės mokiniai

D. Šilanskas

V. Jasienė

..Atgimimo“ mokykla

12-21

8.00-12.00

Atviras renginys “Beldžiasi Kalėdos”. Atsakinga pradinio ugdymo mokytoja Daiva Mačionienė

Pradinio ugdymo mokytojai

Pradinio ugdymo mokytoja Daiva Mačionienė

Viečiūnų progimnazija

12-30

 

(laikas individualus)

Individualios konsultacijos

 

L.Gražulienė

J.Kirkauskienė

Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

Olimpiados, konkursai, varžybos

 

 

 

 

 

 

12-05

14.00

Futbolo varžybos (berniukai) 2004 m. gimimo ir jaunesni

Mokyklų komandos

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

V. Kapčius

„Saulės“ pagrindinė mokykla

12-08

10.00

Informatikos olimpiada (II etap)

 

L. Černiauskienė,

S. Stravinskienė,

M. Šavelskis

„Ryto“ gimnazija

12-13

14.00

„Dainų dainelės“ I etapas

Konkurso dalyviai

L. Černiauskienė,

V. Andruškevičius

M.K. Čiurlionio meno mokykla

Kiti renginiai

12-05

18.00

Paskaita „Toksinės medžiagos ir jų vartojimo pasekmės“. (lektorius- R. Badaras)

Savivaldybės mokiniai, mokytojai, tėvai

E. Kavaliauskienė

„Ryto“ gimnazijos aktų salė

12-08

9.25

Mokinių konferencija „Lietuvos nepriklausomybei 100. Valstybingumo pradžia“

4 gimnazijos klasių mokiniai. Savivaldybės istorijos mokytojai

Istorijos mokytojai

„Ryto“ gimnazijos aktų salė

12-08

10.00-17.00

Lyderių laikas 3 kūrybinės komandos mokymai

Kūrybinė komanda

D. Brown

JUC

12-12

9.00 – 11.00

Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos (DSMT) narių vedami užsiėmimai l-d „Žibutė“ vaikams

 „Saugokime aplinką“

Darželio auklėtiniai

D. Brown

DSMT

l-d „Žibutė“

12-13

15.30

Akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ renginys- kalėdinių sausainių dekoravimas ir kalėdinių atvirukų gamyba.

Savivaldybės mokiniai, mokytojai, tėvai

E. Nevulienė-Nemunaitienė

„Ryto“ gimnazijos 118 kab.

 

 

 

 

 

 

12-14

17.30

Poezijos skaitymai

Savivaldybės mokytojai

R. Pakalienė

..Atgimimo“ mokykla

12-14

 

15.30

 

 

 

Kalviškių mikrorajono Eglutės įžiebimo šventė

Miesto bendruomenė

 

 

R. Siliūnienė

Renginių grupė

 

 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos kiemas

12-19

13.00

Konkurso „Ekologiškos kalėdos 2017“ apdovanojimai

Konkurse dalyvaujančios komandos

D. Brown

Druskininkų JUC

Iki gruodžio 22 d.

 

Mokinių dailės darbų paroda „Laiko tėkmė“

Miesto bendruomenė

G. Sutkienė

Druskininkų švietimo centras

 

 

Tarybos sprendimų rengimas

 

Vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyr. specialistai

 

             

 

Švietimoskyriaus vedėjas                                                                                                                                                         Jevgrafijus Samuchovas

Priedas Nr.1

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLA

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

2017 11-12 mėn.

 

Mokinių grafikos darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I kl. mokiniai

Mokyklos mokytoja Ona Olšauskienė

Druskininkų savivaldybė (foje)

2017 12 mėn.

 

Mokinių darbų paroda „Kubizmo apraiškos natiurmorte“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus III kl. mokiniai

Mokyklos mokytoja Alei Kalėdienė

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2017 12 05

 17.30

Kamerinis koncertas „Stygiški pokalbiai“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos gitaros mokytojo S. Vilpišausko mokiniai. Svečiai –  kanklių mokytojos E. Miknytės mokiniai.

Mokyklos mokytojas Saulius Vilpišauskas

 Kavinė-galerija „Mūza“ (Krėvės g.28, Druskininkai)

2017 12 11

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos solinio dainavimo mokiniai

Mokyklos mokytoja Gražina Vosylienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 12

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos akordeono mokiniai

Mokyklos mokytoja Lina Dunauskytė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 14

16.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokiniai

Mokyklos mokytoja Vilija Geležiūtė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokiniai

Mokyklos mokytoja Aušra Vilčinskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

18.00

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokiniai

Mokyklos mokytoja Nona Kalvaitienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 15

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokiniai

Mokyklos mokytoja Ilona Bieliukienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

 

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono ir kanklių mokiniai

Mokyklos mokytojos Jūratė Bujokienė ir Eglė Miknytė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 18

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono ir solinio dainavimo mokiniai

Mokyklos mokytojai: Danas Juškevičius ir Inga Vagnoriūtė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

18.00

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos antro instrumento (fortepijono) mokiniai

Mokyklos antro instrumento (fortepijono) mokytojai

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 19

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos gitaros mokiniai

Mokyklos mokytojas Saulius Vilpišauskas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

18.00

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono ir pučiamųjų instrumentų mokiniai

Mokyklos mokytojai: Liudmila Kotova ir Karolis Vaitiekūnas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 20

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos smuiko mokiniai

Mokyklos mokytoja Eglė Sakavičienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos akordeono mokiniai

Mokyklos mokytoja Gražina Andruškevičienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

2017 12 21

17.30

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokiniai

Mokyklos mokytoja Sondra Milušauskaitė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)

 

2017 12 22

17.00

Kalėdinis klasės koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokiniai

Mokyklos mokytojai: Vytautas Andruškevičius, Vitalius Mieščionaitis, Juozas Mikolainis

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g.23, Druskininkai)


Priedas Nr.2

DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2017 M. GRUODŽIO MĖN.  VEIKLOS PLANAS

 

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

12/01

12.55

Klasės valandėlė Atgimimo mokyklos 7 klasės moksleiviams

Atgimimo mokyklos 7 c klasė

Aistė Fedaravičiūtė

Aušra Nedzinskienė

I a. salėje

12/01

17.00

Druskininkų JUC eglutės pristatymas

Miesto jaunimas,

Aušra Nedzinskienė

Marius Dovidauskas

Druskininkų gydyklų parkas

12/04

18.30

Susitikimas su Viktoru Diawara. Susitikimo tema – „Sukurk savo vardą. Mano patirtis“

Savivaldybės jaunimas, bendruomenės nariai

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

12/04

15.30

Parkūro treniruotė

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Socialinių paslaugų sporto salė

12/05

19.00

Intelektinis žaidimas „Auksinis protas“

Savivaldybės jaunimas, bendruomenės nariai

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

12/07

17.30

Praktinė makiažo pamoka „Kaip sukurti natūralų ir švytintį makiažą?“

Jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

III a. Jaunimo laisvalaikio zona

12/08

10.00

Lyderių laiko komandos susitikimas

Švietimo darbuotojai

Aistė Fedaravičiūtė

III a. konferencija

12/08

13.00

Druskininkų JUC ir veiklų pristatymas Palangos atviros jaunimo erdvės lankytojams

Palangos jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

Kristina Fedaravičiūtė

Visas centras

12/11

15.30

Parkūro treniruotė

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Socialinių paslaugų sporto salė

12/14

17.00

JUC kalėdos

Druskininkų savivaldybės jaunimas

Visi darbuotojai

III a. Jaunimo laisvalaikio zona

12/15

18.30

Druskininkų PSPC 20 – mečio minėjimas

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

12/15

13.00

Išvyka į Lazdijų, Vilkaviškio bei Marijampolėje esančius Jaunimo centrus / erdves

Druskininkų savivaldybės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

 

 

12/18

15.30

Parkūro treniruotė

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Socialinių paslaugų sporto salė

12/18

13.00

Konkurso „Ekologiškos kalėdos 2017“ apdovanojimai

Konkurso dalyviai

Aušra Nedzinskienė

I a. salė

12/19

17.00

Kalėdinių sausainių gamybos ir puošybos edukacinė programa

Druskininkų savivaldybės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

 

III a. Jaunimo laisvalaikio zona

12/21

18.00

Edukacinė programa „Patirkite molio magiją“ – kursime savo rankų darbo molio kūrinį.

Druskininkų savivaldybės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

III a. konferencijų

12/27

14.00

Kalėdinė programa vaikams

Savivaldybės vaikai

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

12/27

18.00

Kalėdinė programa meno mėgėjų kolektyvų nariams

Bendruomenės nariai

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

12/27

18.00

Mobilus darbas Jovaišiuose

Jovaišių bendruomenės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

Jovaišių bendruomenės centre

12/28

15.00

Paskaita „Tarp mūsų mergaičių“. Tema: merginų lytinis brendimas ir asmens higiena.

Jaunos merginos

Aistė Fedaravičiūtė

 

III a. konferencijų

12/30

derinama

Sasha Song koncertas (renginys mokamas)

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

I a. salėje

KITOS VEIKLOS

Jaunimo erdvė

Pirmadieniais

15.00 – 20.00

Atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius teikiama:

-          socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba;

-          informuojamas bei konsultuojamas jaunimas jam aktualiais klausimais;

-          organizuojamos skirtingos veiklos, kurių metu  jaunuolis tobulina  socialinius ir gyvenimo įgūdžius;

-          erdvėje sudaroma galimybė pailsėti, pabendrauti bei saugiai leisti laisvalaikį.

Savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Aistė Fedaravičiūtė

Kristina Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Antradieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Trečiadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Juozas Kazlauskas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Ketvirtadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Irma Miliauskaitė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Penktadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

Jaunimo laisvalaikio erdvė

I a. salėje

Šeštadieniais

Pagal grafiką

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Savanoriška veikla

Trečiadieniais

15.00 – 17.00

Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų savivaldybės įstaigose

Savivaldybės jaunimas.

Daiva Norkūnienė

Tel. 8 618 54485

II a., 204 kabinetas

Ketvirtadienis

15.00 -20.00

Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų JUC renginiuose

Savivaldybės jaunimas.

Juozas Kazlauskas

Tel. 8 646 56003

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pagalba, konsultavimas

Pirmadieniais

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas įsidarbinimo klausimais

Savivaldybės jaunimas

Aušra Nedzinskienė

Kristina Fedaravičiūtė

II a., 202 kabinetas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pirmadieniais, Penktadieniais

16.00 – 19.00

Pagalba DJ klausimais

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

I a. salėje

Trečiadienis

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas renginių organizavimo, scenarijų rašymo  klausimais

Savivaldybės jaunimas

Juozas Kazlauskas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Penktadieniais

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas foto kameros bei video kameros panaudojimo, nuotraukų apdorojimo bei filmų kūrimo klausimais

Savivaldybės jaunimas

Marius Dovidauskas

I a. salė

 

 

 

 

 

 

 

JGI projektas „Atrask save“

Pirmadieniai - Penktadieniais

15.00 – 17.00

Pagalba teikiama jaunimui kuris nesimoko, nori išeiti iš švietimo sistemos bei nežino kur kreiptis

Savivaldybės jaunimas

Kristina Fedaravičiūtė

Tel. 8 633 35744

II a. 203 kabinetas

 

Priedas Nr.3

2017 METŲ DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Diena

 

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

12.01

14:20

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas „Pirmasis iššūkis“: Druskininkų SC – Sabonio KC.

Druskininkų SC ir Kauno komandos.

Gintaras Grigas

Druskininkų sporto centras

12.01

16:30

Lietuvos jaunių U17 merginų rankinio čempionato varžybos: Druskininkų SC – Pasvalio SM.

Druskininkų SC ir  Pasvalio SM komandos.

Gintaras Grigas

Druskininkų sporto centras

12.01

18:30

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Druskininkų SC – Kauno KM „Perkūnas. 

Druskininkų SC ir Kauno KM „Perkūnas komandos.

Gintaras Grigas

Druskininkų sporto centras

12.03

11:00;

12:30;

14:00;

15:30;

17:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

12.06

15:00

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas „Pirmasis iššūkis“: Druskininkų SC – Kauno KM „Tornado“ 1.

Druskininkų SC ir Kauno KM „Tornado“ komandos.

Gintaras Grigas

Druskininkų sporto centras

12.07

 

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Kaišiadorių ŠSPC –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Kaišiadorių ŠSPC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas

Kaišiadorys

12.07

 

Lietuvos jaunimo U19 rankinio čempionato II diviziono varžybos: Zarasų SM - Druskininkų SC.

Zarasų SM ir Druskininkų SC komandos

Gintaras Grigas, Žilvinas Matijošaitis

Zarasai

12.09

 

Lietuvos MKL jaunučių U15 (gim. 2003 m.) krepšinio čempionatas: Kauno KA „Snaiperis“ – Druskininkų SC.

Kauno KA „Snaiperis“ ir Druskininkų SC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas

Kaunas

12.10

11:00;

12:30;

14:00;

15:30;

17:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

12.13

 

Lietuvos vaikų U13 mergaičių rankinio čempionato C ir B pogrupių varžybos.

C ir B pogrupių komandos.

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė

Garliava

12.14

 

Lietuvos jaunių U17 merginų rankinio čempionato varžybos: Alytaus SRC - Druskininkų SC. 

Druskininkų SC ir  Alytaus SRC komandos.

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė

Alytaus SRC

12.15

18:30;

20:00

Krepšinio turnyras Tomui Mocevičiui atminti

Druskininkų savivaldybės gyventojai

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

 

12.16

11:00; 12:30

Krepšinio turnyras Tomui Mocevičiui atminti

Druskininkų savivaldybės gyventojai

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

 

12.16

15:30

Kalėdinis teniso dvejetų turnyras

Druskininkų savivaldybės gyventojai

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

12.17

9:00

Kalėdinis teniso dvejetų turnyras

Druskininkų savivaldybės gyventojai

Aurimas Kadziauskas

Druskininkų sporto centras

12.16

 

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas „Pirmasis iššūkis“: Kauno KM „Tornado“2 – Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Kauno KM „Tornado“ komandos.

Gintaras Grigas, Algimantas Baranauskas

Kaunas

12.16

 

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Druskininkų SC – Vilkaviškio SM.

Druskininkų SC ir Vilkaviškio SM komandos.

Gintaras Grigas

 

Druskininkų sporto centras

12.16

 

Lietuvos MKL jaunučių U15 (gim. 2003 m.) krepšinio čempionatas: Alytaus SRC – Druskininkų SC.

Alytaus SRC ir Druskininkų SC komandos.

Gintaras Grigas

 

Druskininkų sporto centras

12.21

 

Lietuvos jaunimo U19 rankinio čempionato II diviziono varžybos: Druskininkų SC – Alytaus SRC.

Druskininkų SC ir Alytaus SRC komandos.

Gintaras Grigas

Druskininkų sporto centras

 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta:2017-12-04 16:21:22
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.