Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS
 
 
 
 
 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Veikla

                                                                                                                                                             

Mokyklų tinklo pertvarka

Druskininkų savivaldybės strateginis planas (priedas)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 2018 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

Kiekvieną dieną

8.30

Pasitarimai Švietimo skyriaus specialistams

Švietimo skyriaus specialistai

J.Samuchovas

221 kab.

02-22

15.00

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Švietimo įstaigų direktoriai

J.Samuchovas

Savivaldybės Mažoji salė

02-27

13.00

Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo Druskininkų savivaldybės mokykloje stebėsenos grupės posėdis

Grupės nariai

J. Samuchovas

D. Brown

Savivaldybės Mažoji salė

Duomenų ir informacijos kaupimas, sisteminimas ir pateikimas įvairioms institucijoms

Iki 02-09

 

Duomenų apie nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius pateikimas NEMIS informacinėje sistemoje

 

L. Černiauskienė

 

Iki 02-28

 

Pateikti Švietimo skyriui patikslintas  2018 metų veiklos programas

Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigų vadovai 

 

Iki 02-12

 

Pateikti Švietimo skyriui KS-02 (metinė) ataskaitą

Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigų vadovai,

I. Jakavonienė

 

Iki 02-12

 

Pateikti Švietimo skyriui Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, panaudojimo ataskaitą

Lopšelis-darželis „Bitutė“ Saulės pagrindinė mokykla, Atgimimo mokykla ir „Ryto“ gimnazija

Lopšelio-darželio „Bitutė“, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Atgimimo mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos vadovai.

 

Iki 02-23

 

Pateikti švietimo skyriui informaciją įgyvendintas smurto ir patyčių prevencijos priemones (pagal priedus Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V35-89)

Švietimo įstaigos

D. Brown

 

Olimpiados, konkursai

02-02

10.00

66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

V. Mikalonienė,

L. Černiauskienė,

S. Stravinskienė

„Ryto“ gimnazija

02-09

10.00

67-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

L. Jaskelevičienė

L. Černiauskienė,

S. Stravinskienė

„Ryto“ gimnazija

02-27

9.00

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

A. Vilūnienė,

L. Černiauskienė,

S. Stravinskienė

„Ryto“ gimnazija

02-13

10.00

Rusų kalbos olimpiada (10-11 kl.)

10-11 klasių mokiniai

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

„Ryto“ gimnazija

02-27

10.00

Istorijos olimpiada

10-12 klasių mokiniams

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

„Ryto“ gimnazija

02-07

13.00-13.15

Varžytuvės „Pažink savo kraštą“

6-8 klasių mokiniai po 5-9 mokinius komandoje

R. Griškonytė

„Ryto“ gimnazija

Varžybos

02-03

 

10.00

Kalnų slidinėjimas slidėmis ir snieglente

Pagal pateiktą paraišką

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

Jonava

02-03

 

10.00

Finalinės kvadrato varžybos(M)

 

Pagal pateiktą paraišką

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

Jonava

02-03

 

10.00

Finalinės šachmatų varžybos

Pagal pateiktą paraišką

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

Jonava

02-27

 

Drąsūs, stiprūs, vikrūs (2005 m. ir jaunesni)

2005 m. ir jaunesni mokiniai

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

J.Stankevičius

„Atgimimo“ mokykla

02-28

 

Drąsūs, stiprūs, vikrūs (2007 m. ir jaunesni)

2007 m. ir jaunesni mokiniai

L. Gražulienė

S. Stravinskienė

I. Eitmantienė

„Saulės“ pagrindinė mokykla

Metodinė veikla

02-06

15.00

Savivaldybės dailės mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Savivaldybės mokyklų dailės mokytojai

A. Vilūnienė,

L. Černiauskienė

Druskininkų švietimo centras

02-07

17.00

Savivaldybės technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Savivaldybės mokyklų technologijų mokytojai

A. Vilūnienė,

L. Černiauskienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

02-07

 

 

13.00

 

Metodinių priemonių pristatymas „Emocinio intelekto svarbos ir lavinimo galimybės su PKG metodinėmis priemonėmis“

 

Druskininkų sav. pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

L. Vanagaitienė

 

„Saulės“ pagrindinė mokykla

36 kab.

02-13

02-20

14.00

Įvertintų vaikų aptarimas, išvadų rašymas, tėvų konsultavimas dėl vaikui skirtos specialiosios programos.

 

L. Gražulienė

PPT specialistai

Druskininkų švietimo centras

02-19

15.00

Savivaldybės mokyklų psichologų metodinio būrelio susirinkimas

 

L. Gražulienė

J. Kirkauskienė

Jaunimo užimtumo centras

02-20

13.30

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas „Planavimo gebėjimų stiprinimas, veiklos orientuotos į vaikų pasiekimus“

Metodinis būrelis, pageidaujantys pedagogai

V. Kvaraciejūtė,

D. Brown

Druskininkų lopšelis  „Žibutė“

02-26

15.00

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas „Prevencinis darbas ir pagalbos teikimas mokykloje“

Socialiniai pedagogai

A. Gaidamavičienė

D. Brown

„Atgimimo“ mokykla (pradinė)

02-09

9.50

Atvira matematikos pamoka ,,Lygtys“

Savivaldybės mokytojai ,

3 D klasės mokiniai

Rūta Mickevičienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-09

9.50

Atvira dailės ir technologijų pamoka ,,Užgavėnių kaukių gamyba“

Savivaldybės mokytojai,

1 D klasės mokiniai

Laima Lukoševičienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-13

10.55

Atvira matematikos pamoka

Savivaldybės mokytojai,

1 A klasės mokiniai

Violeta Tamulionienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-13

9.00

Atvira pasaulio pažinimo pamoka ,,Darius ir Girėnas. Lituanica“.

Savivaldybės mokytojai,

Priešmokyklinio ugdymo B  grupės mokiniai

Aušra Klevinskaitė - Burzdžienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-13

8.00

Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Istorinio pasakojimo svarba bendruomenės savimonei S. Daukanto veikale ,,Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“.

Savivaldybės mokytojai,

8 klasių mokiniai

Vaiva Gintutienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-13

12.55

Atvira integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka ,,Datų rašymas, matų, piniginių vienetų santrumpos“

Savivaldybės mokytojai,

7 klasių mokiniai

Jūratė Šalengienė

Lina Maskalenkienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-13

12.55-14.35

Atvira integruota istorijos ir dailės pamoka ,,Lietuvos simbolika“

Savivaldybės mokytojai,

8 B klasės mokiniai

Danutė Platūkienė

Jūratė Kygienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-14

8.55

Atvira dailės pamoka ,,Šiaudiniai sodai“

Savivaldybės mokytojai,

8 A klasės mokiniai

Jūratė Kygienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-15

9.00

Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Raidė ir garsas J“

Savivaldybės mokytojai,

Priešmokyklinio ugdymo B  grupės mokiniai

Aušra Klevinskaitė - Burzdžienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-26

12.00

Atvira integruota biologijos ir sveikatos priežiūros pamoka ,,Žalingi įpročiai ir jų poveikis žmogaus sveikatai“

Savivaldybės mokytojai,

7 A klasės mokiniai

Eleonora Čepulienė

Irma Tamulevičienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-27

13.50

Atvira muzikos pamoka ,,Balsas – tobuliausias instrumentas“

Savivaldybės mokytojai,

10 klasės mokiniai

Rita Mikalčienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-28

8.55

Atvira užklasinio skaitymo pamoka

Savivaldybės mokytojai,

5 klasių mokiniai

Rima Pakalienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-28

12.00

Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Koks yra stiprios dvasios žmogus. Partizanų daina ,,Palinko liepa šalia kelio“

Savivaldybės mokytojai,

7 klasių mokiniai

Irena Urbonienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-28

8.00

Atvira choreografijos pamoka

Savivaldybės mokytojai,

1 A klasės mokiniai

Valė Šmitienė

Rita Mikalčienė

,,Atgimimo“ mokykla

02-28

9.50

Atvira choreografijos pamoka

Savivaldybės mokytojai,

1 C klasės mokiniai

Valė Šmitienė

Rita Mikalčienė

,,Atgimimo“ mokykla

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“

02-07

10.00-17.00

Kūrybinės komandos mokymai (V)

Komandos nariai

Diana Brown

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Kitos priemonės

Vasario mėnuo

 

2018 m. sporto projektų, pateiktų Druskininkų sporto projektų konkursui, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, svarstymas

 

Komisija,

L.Gražulienė

Druskininkų savivaldybė

02-21

16.00

Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos pasitarimas

DSMT nariai

D. Brown

Druskininkų savivaldybė

Mažoji salė

02-13

14.30

Mažojo golfo seminaras

Druskininkų savivaldybės mokyklų kūno kultūros mokytojai

Jonas Jazepčikas

,,Atgimimo“ mokykla

02-14

13.05

Parodos „Tarpukario Lietuva“ atidarymas.

Savivaldybės mokyklų mokiniai, mokytojai

Istorijos mokytojai

III aukšto fojė

02-15

12.00

Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti „Lietuvai-100“

5-10 kl. mokiniai, M.K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai, mokytojai,

mokinių tėvai, mokyklos bendruomenė

A. Bolys,

V. Andruškevičius

 

 

„Saulės“ pagrindinė mokykla

Aktų salė

02-15

18.00

Meninis projektas „Aš gyslom prie tavęs turėjau prisirišti...“ (A. Nyka – Niliūnas), skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Savivaldybės bendruomenės nariai

Kūrybinė grupė

„Ryto“ gimnazijos aktų salė

 

 

Tarybos sprendimų projektų rengimas

 

J.Samuchovas,

L. Černiauskienė,

Švietimo skyriaus specialistai

 

 

Skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                  Jevgrafijus Samuchovas

 

Priedas Nr. 1

 

DRUSKININKŲ M. K. ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 2018 M. VASARIO MĖNESIO PLANAS

Diena

Val.

Priemonė

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

2018 02 01

19.00

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokinių koncertas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai

 

Mokyklos pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius

Eglė +  konferencijų salė

2018 02 02

14.00

Paroda-ekspozicija „Viduramžių valdovai“

V. K. Jonyno dailės skyriaus parengiamųjų klasių mokiniai

Vyr. mokytoja Giulnara Kupčinskienė

Leipalingis. Leipalingio dvaro muziejus.

2018 02 08

13.00

Ilgojo piešinio parodos atidarymas. Renginys skirtas Lietuvos 100-mečiui.

V. K. Jonyno dailės skyriaus parengiamųjų ir ankstyvojo amžiaus grupių mokiniai

Vyr. mokytoja Alė Kalėdienė,
mokytoja Gintarė Baublytė,
vyr. mokytoja Giulnara Kupčinskienė,
mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė,  renginių organizatorė
Dovilė Petrauskienė

V. K. Jonyno dailės skyrius (Vytauto g. 14, Druskininkai)

2018 02 14

17.30

„Ansamblių vakaras“

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Didžioji salė (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2018 02 19

 

Ketvirtos klasės mokinių piešinių paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus 4 klasės mokiniai

Mokytoja Gintarė Baublytė

V. K. Jonyno dailės skyrius
(Vytauto g. 14, Druskininkai)

2018 02 28

9.30

Atvira pamoka „Paukštis“

Mokytoja Gintarė Baublytė, vyr. mokytoja Alė Kalėdienė

Mokytoja Gintarė Baublytė

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Vytauto g. 24, Druskininkai)

2018 02 19

11.00

Pranešimas „Kelios mintys ir pastebėjimai renkant dainų dešimtuką“

Akordeono mokytoja metodininkė Lina Dunauskytė

Akordeono mokytoja metodininkė Lina Dunauskytė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Mažoji salė (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2018 02

 

Paroda-ekspozicija „Užgavėnių kaukės“

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja Neringa Akstinienė

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Vytauto g. 24, Druskininkai)

2018 02

 

Paroda. Aplikacija. Tema „Žiema“. (Ilgalaikis projektas „Metų laikai“.)

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja Neringa Akstinienė

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Vytauto g. 24, Druskininkai)

2018 02

 

Paroda-ekspozicija „Margaspalviai juostų raštai“.

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja Neringa Akstinienė

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Vytauto g. 24, Druskininkai)

2018 02

 

Fondinių darbų paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų sporto centras
(M. K. Čiurlionio g. 97, Druskininkai)

2018 02

 

I pusmečio tapybos ir piešimo darbų paroda

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos skyrius
(Vytauto g. 23, Druskininkai)

2018 02

 

Suaugusiųjų mokymo skyriaus darbų paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus suaugusiųjų klasių mokiniai

Mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė

Druskininkų savivaldybės II a. foje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)

2018 02

 

Akrilo technika. Tapybos darbų paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė

GRAND SPA Lietuva ekspozicinė erdvė (V. Kudirkos g. 45, Druskininkai)

2018 02

 

Autoportretų paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja Gintarė Baublytė

Sanatorijos „Saulutė“ ekspozicinė erdvė (Kurorto g. 5, Druskininkai)

2018 02

 

Akvarelės darbų paroda-ekspozicija

V. K. Jonyno dailės skyriaus 2-4 klasių mokiniai

 

Vyr. mokytoja Alė Kalėdienė

„Saulės“ pagrindinė mokykla (Ateities g. 13, Druskininkai)

___________________________________


Priedas Nr.2

DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2018 M. VASARIO MĖN.  VEIKLOS PLANAS

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

02/01

19.00

Mobilus darbas Leipalingyje

Leipalingio jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

Juozas Kazlauskas

Leipalingio laisvalaikio salė

02/03

19.00

„Humoro klubas“: Renginiai, šviesos, aparatūra (www.bilietai.lt)

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Juozas Kazlauskas

I a. salė

02/06

19.00

Intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ IX sezono 4-asis žaidimas

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

I a. salė

02/07

17.30

Susitikimas-praktinė paskaita su kineziterapeutu Karoliu Juknevičiumi

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

III a. jaunimo erdvė

02/08

16 ir 18 val.

Olego Šurajevo filmas „Grąžinti nepriklausomybę“ (Bilieto kaina – 4 EUR)

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Juozas Kazlauskas

I a. salė

02/08

19.00

Stalo žaidimų klubo vakaras

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

III a. konferencijų salė

02/09

19.00

Valentino diskoteka

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salė

02/10

14.00

Orientacinės varžybos „Didžiosios Moremonų paieškos 2018“

Savivaldybės bendruomenė

Juozas Kazlauskas

 

Pramogų aikštė

02/13

19.00

Intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ IX sezono 5-asis žaidimas

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

III a. konferencijų salė

02/13

18.00

Muzikinis spektaklis „Beprotiškai fantastiškos maestro Vytauto Kernagio dainos“

Savivaldybės bendruomenė

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salė

02/14

18.00

Muzikinis spektaklis „Dainuosma mudu abudu“

Savivaldybės bendruomenė

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salė

02/14

19.00

Stalo žaidimų klubo vakaras

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

 

III a. konferencijų salė

02/15

18.00

Japonų tradicinio šokio spektaklis

Savivaldybės bendruomenė

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salė

02/19

15.00

Stalo žaidimų, kaip neformalaus ugdymo priemonės, pristatymas psichologams

Savivaldybės psichologų bendruomenė

Juozas Kazlauskas

III a. konferencijų salė

02/20

19.00

Intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ IX sezono 6-asis žaidimas

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

 

I a. salė

02/22

14.00

VSB konferencija-paroda „Sveikatos galerija-4“

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salė

02/22

19.00

Stalo žaidimų klubo vakaras

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

 

III a. konferencijų salė

02/23

18.00

Filmas „Pelėdų kalnas“

Bilieto kaina – 4 EUR.

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Juozas Kazlauskas

I a. salė

02/24

17.00

Filmas „Pelėdų kalnas“

Bilieto kaina – 4 EUR.

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas

Juozas Kazlauskas

I a. salė

02/27

19.00

Intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ IX sezono 7-asis žaidimas

Savivaldybės jaunimas, bendruomenė

Juozas Kazlauskas

 

I a. salė

KITOS VEIKLOS

Choreografijos salė

Pirmadieniais

15 val.

Parkūro mokymai

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

I a. salė

Jaunimo erdvė

Pirmadieniais

15.00 – 20.00

Atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius teikiama:

-          socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba;

-          informuojamas bei konsultuojamas jaunimas jam aktualiais klausimais;

-          organizuojamos skirtingos veiklos, kurių metu  jaunuolis tobulina  socialinius ir gyvenimo įgūdžius;

-          erdvėje sudaroma galimybė pailsėti, pabendrauti bei saugiai leisti laisvalaikį.

Savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Aistė Fedaravičiūtė

Kristina Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Antradieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Trečiadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Juozas Kazlauskas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Ketvirtadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Penktadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Marius Dovidauskas

Deividas Laukionis

Jaunimo laisvalaikio erdvė

I a. salėje

Šeštadieniais

Pagal grafiką

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Savanoriška veikla

Trečiadieniais

15.00 – 17.00

Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų savivaldybės įstaigose

Savivaldybės jaunimas

Daiva Norkūnienė

Tel. 8 618 54485

II a., 204 kabinetas

Ketvirtadienis

15.00 -20.00

Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų JUC renginiuose

Savivaldybės jaunimas

Juozas Kazlauskas

Tel. 8 646 56003

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pagalba, konsultavimas

Pirmadieniais

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas įsidarbinimo klausimais

Savivaldybės jaunimas

Aušra Nedzinskienė

Kristina Fedaravičiūtė

II a., 202 kabinetas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pirmadieniais, Penktadieniais

16.00 – 19.00

Pagalba DJ klausimais

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

I a. salėje

Trečiadienis

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas renginių organizavimo, scenarijų rašymo  klausimais

Savivaldybės jaunimas

Juozas Kazlauskas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Penktadieniais

15.00-20.00

Konsultuojamas jaunimas foto kameros bei video kameros panaudojimo, nuotraukų apdorojimo bei filmų kūrimo klausimais

Savivaldybės jaunimas

Marius Dovidauskas

I a. salė

 

 

 

 

 

 

 

JGI projektas „Atrask save“

Pirmadieniai - Penktadieniais

15.00 – 17.00

Pagalba teikiama jaunimui kuris nesimoko, nori išeiti iš švietimo sistemos bei nežino kur kreiptis

Savivaldybės jaunimas

Kristina Fedaravičiūtė

Tel. 8 633 35744

II a. 203 kabinetas

Daugiau informacijos www.juc.lt

www.facebook.com/DruskininkuJUC

Priedas Nr.3

DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO 2018 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Diena

 

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

02-01

 

Lietuvos MKL jaunučių U15 (gim. 2003 m.) krepšinio čempionatas: Jurbarko KKSC – Druskininkų SC.

Jurbarko KKSC ir Druskininkų SC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Jurbarkas

02-02

 

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Marijampolės ŽSM –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Marijampolės ŽSM komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Marijampolė

02-02

 

Lietuvos jaunimo U19 rankinio čempionato II diviziono varžybos: Panevėžio KKSC 2 - Druskininkų SC.

Panevėžio KKSC 2  ir Druskininkų SC komandos

Gintaras Grigas, Žilvinas Matijošaitis.

Panevėžys

02-03

 

Lietuvos jaunių U17 merginų rankinio čempionato varžybos: Kauno raj. SM - Druskininkų SC. 

Druskininkų SC ir Kauno raj. SM  komandos.

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė.

Kaunas

02-03

 

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas: Sabonio KC 2  –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Sabonio KC 2 komandos.

Gintaras Grigas,

Algimantas Baranauskas.

Kaunas

02-04

11:00 – 18:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-04

15:00 – 17:00

Druskininkų savivaldybės vyrų salės futbolo čempionatas Seimo nariui prof. Justinui Krosui atminti

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

„Atgimimo“ mokykla

02-08

 

Lietuvos vaikų U13 mergaičių rankinio čempionato B pogrupio varžybos.

B pogrupio komandos.

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė.

Vilnius

02-10

 

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Kauno KM „Perkūnas“ –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Kauno KM „Perkūnas“  komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Kaunas

02.10

12:00

Lietuvos vyrų tinklinio pirmenybės

Druskininkų ir Vilniaus komandos

Edgaras Suchanekas

Druskininkų sporto centras

 

02-11

 

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas: Druskininkų SC – Prienų KKSC. 

Druskininkų SC ir Prienų KKSC komandos.

Gintaras Grigas, Algimantas Baranauskas.

Druskininkų sporto centras

02-11

11:00 – 18:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-11

15:00 – 17:00

Druskininkų savivaldybės vyrų salės futbolo čempionatas Seimo nariui prof. Justinui Krosui atminti

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-14

 

Lietuvos MKL jaunučių U15 (gim. 2003 m.) krepšinio čempionatas: Kauno „Tornado“ KM 2 – Druskininkų SC.

Kauno „Tornado“ KM 2  ir Druskininkų SC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Kaunas

02-15

 

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas: Sabonio KC 1  –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Sabonio KC 1 komandos.

Gintaras Grigas,

Algimantas. Baranauskas.

Kaunas

02-16

 

Lietuvos MKL berniukų U14 (gim. 2004 m.) krepšinio čempionatas: Kaišiadorių ŠSPC –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Kaišiadorių ŠSPC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Druskininkai

02-17

 

Lietuvos jaunių U17 merginų rankinio čempionato varžybos: Vilniaus SM „Tauras“ - Druskininkų SC. 

Druskininkų SC ir Vilniaus SM „Tauras“  komandos.

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė.

Vilnius

02-18

11:00 – 18:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-18

15:00 – 17:00

Druskininkų savivaldybės vyrų salės futbolo čempionatas Seimo nariui prof. Justinui Krosui atminti

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-22

 

Lietuvos MKL jaunučių U15 (gim. 2003 m.) krepšinio čempionatas: Prienų KKSC – Druskininkų SC.

Prienų KKSC  ir Druskininkų SC komandos.

Gintaras Grigas,

Sigitas Šimkūnas.

Prienai

02-23

 

Lietuvos MKL U12 berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio čempionatas: Kauno „Tornado“ KM 1  –Druskininkų SC.

Druskininkų SC ir Kauno „Tornado“ KM 1   komandos.

Gintaras Grigas,

Algimantas Baranauskas.

Kaunas

02-23

 

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas (pusfinaliai)

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-24

 

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas (pusfinaliai)

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

02-25

11:00 – 18:00

Druskininkų savivaldybės 2017/2018m.  krepšinio čempionatas

Druskininkų savivaldybės bendruomenė

 

Aurimas Kadziauskas

 

Druskininkų sporto centras

 

 __________________________________________________

Švietimoskyriaus vedėjas                                                                                                                                                         Jevgrafijus Samuchovas

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta:2018-02-09 13:10:42
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.