Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Savivaldybės naujienos
Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija pieno ūkiams

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau Druskininkų VMVT) informuoja, jog pieno ūkiai vykdantys pieno ar pieno produktų tiekimą galutinima vartotojui, turi būti registruoti arba patvirtinti vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Pieno gaminių gamintojams, gaminantiems ne daugiau kaip 1000 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, nuo 2017 m. gruodžio 22 d. taikomi supaprastinti reikalavimai nurodyti: Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūnino maisto produktų veterinarijos reikalavimuose, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-826 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“

Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų Ūkinių gyvūnų registre arba kooperatyvo narių karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse. Gaminantys– ne daugiau kaip 300 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų per savaitę arba ne daugiau kaip 15 600 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų per metus, neprivalės ant produktų pakuočių nurodyti maistingumo deklaracijų.

Ūkyje laikomos karvės, avys ar ožkos turi būti sveikos, bandos privalo turėti oficialiai patvirtintą sveikų bandų statusą (neužkrėstos tuberkulioze, brucelioze ir enzootine galvijų leukoze). Žalias pienas turi atitikti šiuos kriterijus: bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml) ≤ 100000, somatinių ląstelių skaičius (viename ml)≤ 400 000, antibiotikų ar kitų inhibitorinių medžiagų likučių neturi būti. Pieno kokybės ir sudėties rodiklius gamintojas turi įvertinti vieną kartą per metų ketvirtį įgaliotoje laboratorijoje. Pieno gaminių mikrobiologinius tyrimus savikontrolės tikslais rekomenduojama atlikti vieną kartą per metus. Jeigu ūkyje perdirbama per dieną ne daugiau kaip 200 kilogramų pieno ir dvejus metus pieno, pieno gaminių, vandens laboratorinių tyrimų rezultatai atitinka teisės aktų reikalavimus, pieno gaminius rekomenduojama tirti tik nustačius patikrinimo metu sanitarijos, higienos reikalavimų neatitikimus.

Patalpos, kuriose tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti pakankamo dydžio, be angų, pro kurias į vidų galėtų patekti graužikai, vabzdžiai ir aplinkos teršalai (dulkės ir pan.). Pagal supaprastintus reikalavimus, taikomus nuo 2017 m. gruodžio 22 d., patalpose, kur tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti:*lengvai valoma, plaunama, dezinfekuojama ir nelaidi drėgmei grindų danga. Rekomenduojama ją pakloti taip, kad vanduo lengvai nutekėtų į drenus. Jei gamybos patalpose nėra galimybės įrengti vandens surinkimo sistemos, vanduo gali būti pašalinamas specialiu įrenginiu;*švarios, lengvai valomos, plaunamos, dezinfekuojamos ir drėgmei nelaidžios sienos ir lubos; *valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos durys. Durys gali būti medinės, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais);*tinkamas vėdinimas, kad nesikauptų kondensatas, garai;*įrengti neatidarinėjami langai. Leidžiama patalpose ar vietose, kuriose tvarkomi maisto produktai, įrengti atidarinėjamus langus, jei juose yra įtaisyti tinkleliai nuo vabzdžių, ar medinius langus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga;*pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas, o lengvai dūžtantys šviestuvai – su apsauginiais gaubtais.*Patalpose, skirtose darbuotojams persirengti, galima neįrengti dušo ir tualeto, jeigu darbuotojams sudaromos sąlygos naudotis netoli gamybos patalpų esančiais dušu ir tualetu. Melžiantys pieną ir gaminantys produktus asmenys turi vilkėti švarius darbo drabužius, laikytis asmens higienos reikalavimų (privalo būti įranga ir priemonės rankoms dezinfekuoti ir sausinti), periodiškai tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomųjų higienos žinių programą (turėti Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą).*Turi būti priemonių patalpoms, darbo įrankiams valyti, plauti bei dezinfekuoti, jos naudojamos pagal tų priemonių gamintojų instrukcijas. Valymo, plovimo, dezinfekavimo darbų galima neregistruoti žurnale, jeigu yra parengta instrukcija, kurioje nustatoma, kaip, kokiomis priemonėmis ir kokiu dažnumu bus valoma, plaunama ir dezinfekuojama. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo priemonėms laikyti turi būti įrengta atskira patalpa ar vieta. Pagal supaprastintus reikalavimus nereikia atskirų patalpų pienui ir (arba) pieno produktams ir maisto priedams, pakavimo medžiagoms saugoti. Maisto priedai, pakavimo medžiagos gali būti laikomi spintose ir tvarkomi tam tikslui skirtose vietoje. Pienas ir (arba) pieno produktai gali būti saugomi šaldytuve. Šaldytuvų temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti dingus elektrai, sugedus šaldytuvui ir kt. Pasterizavimo ar terminio apdorojimo temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti tinkamam maisto produktų terminiam apdorojimui. Visi su maistu besiliečiantys įrenginiai turi būti švarūs, tvarkingi, nepažeisti korozijos, sukonstruoti iš tokių medžiagų, kad neužterštų gaminamų maisto produktų, valomi, plaunami, dezinfekuojami, kad būtų užtikrinami higienos reikalavimai. Privaloma užtikrinti šalto ir karšto tekančio vandens tiekimą. Gamybai gali būti naudojamas tik geriamas vanduo. Jei naudojamas viešai tiekiamo vandentiekio vanduo, jo mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai turi būti atliekami vieną kartą per dvejus metus, jei naudojamas ne viešai tiekiamas vanduo - vieną kartą per metus. Produktai turi būti gaminami pagal receptūras, gamybos proceso aprašymus ar kitus dokumentus, tvarkomi taip, kad būtų išvengta taršos rizikos (žaliavos negali liestis su pagamintais produktais), laikantis bendrųjų higienos reikalavimų. Gamintojas turi užtikrinti gautų žaliavų ir pagamintų produktų atsekamumą ir vesti jų apskaitą (registruojama gautos žaliavos ir pagamintų produktų kiekiai, gamybos pradžia, gaminamų produktų pavadinimai, gamybai naudojamos žaliavos pavadinimai, svoris ir tinkamumo naudoti data, gamybos proceso pabaiga, produkto tinkamumo vartoti data ir kt.). Tiekiami rinkai pienas ir pieno produktai turi būti supakuoti, jų pakuotės turi atitikti reikalavimus (skirti maistui). Pienu galima prekiauti ir iš cisternų (talpyklų). Visa pagaminta produkcija turi būti nedelsiant suženklinama. Pieno ženklinimo etiketėje privaloma nurodyti: kilmės šalį, gamintojo vardą, pavardę ir adresą, registracijos numerį, produkto pavadinimą (,,žalias pienas"), laikymo sąlygas, tinkamumo vartoti terminą, melžimo laiką, nuorodą ,,vartoti tik virintą", produkto kiekį. Pieno produktams privaloma nurodyti: kilmės šalį, gamintojo vardą, pavardę ir adresą, registracijos numerį, produkto pavadinimą, sudedamąsias dalis, laikymo sąlygas, tinkamumo vartoti terminą, nuorodą ,,pagaminta iš žalio pieno" (jeigu nenaudojamas joks terminis arba fizinis ar cheminis apdorojimas), produkto kiekį.

Parduoti skirtas pienas turi būti atšaldytas iki 6ºC temperatūros, jo tinkamumo vartoti terminas - ne ilgesnis kaip 24 valandos. Pieno gaminių gamybai naudojamas prieš 2 valandas primelžtas pienas arba atšaldytas iki 8ºC. Pieno gaminiai turi bûti atðaldyti ir laikomi ne aukðtesnëje kaip 6ºC temperatūroje. Jų tinkamumo vartoti terminą nustato pats gamintojas remdamasis atliktais laboratoriniais tyrimais arba moksliškai pagrįstais terminais.
Pienu ir (arba) pieno produktais leidžiama prekiauti tam tikslui įrengtose parduotuvėse, turgavietėse, ūkiuose specialiai įrengtose, higienos reikalavimus atitinkančiose patalpose. Pirkėjui prašant, gamintojas jam pieną gali atvežti. Produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir konteineriai turi būti geros būklės, švarūs, turėti terminę izoliaciją arba šaldymo įtaisą, kad būtų užtikrinta laikymo sąlygose nustatyta temperatūra.
Daugiau informacijos http://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/supaprastinti-reikalavimai taip pat dėl konsultacijos galite kreitis į Druskininkų VMVT V. Krėvės g. 8, LT-66126, Druskininkai, Tel./faks. (8 313) 51 184, druskininkai@vmvt.lt 

REIKALAVIMAI PIENO PRIDAVIMUI Į PIENO PUNKTUS:

Jeigu pieno ūkis naujai registruotas ir anksčiau nebuvo tikrintas, gamintojas, prieš pradėdamas tiekti pieną parduoti, turi atlikti procedūras, nurodytas Pieno supirkimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo aprašas).

REIKALAVIMAI PRADEDANTIEMS TIEKTI PIENĄ RINKAI pieno gamintojams

Pieno gamintojas, prieš pradėdamas tiekti pieną rinkai, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis turi kreiptis į Tarnybos teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje bus vykdoma veikla, dėl pieno gamintojo ūkio patikrinimo.

Tarnybos teritorinis padalinys per 3 (tris) darbo dienas nuo pieno gamintojo kreipimosi atlieka pieno gamintojo ūkio patikrinimą dėl pieno gamybos sąlygų įvertinimo.

Jei Tarnybos teritorinis padalinys pieno gamintojo ūkio patikrinimo metu nustato, kad:pieno gamybos sąlygos atitinka joms taikomus teisės aktų reikalavimus, tokia išvada įrašoma patikrinimo akte, kurio patvirtintą kopiją pieno gamintojas pristato pieno supirkėjui;

pieno gamybos sąlygos neatitinka joms taikomų teisės aktų reikalavimų, tokia išvada įrašoma patikrinimo akte. Pieno gamintojas, pašalinęs patikrinimo metu nustatytus pieno gamybos sąlygų neatitikimus teisės aktų reikalavimams, kreipiasi į Tarnybos teritorinį padalinį dėl pakartotinio pieno gamintojo ūkio patikrinimo atlikimo.

Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų Ūkinių gyvūnų registre arba kooperatyvo narių karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.