Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Savivaldybės naujienos

Aptartas savivaldybės gyventojams teikiamų paslaugų gerinimas

 2016-08-23

Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai siekia, kad savivaldybėje gyventojams teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos būtų kokybiškos ir efektyvios. Didelis dėmesys skiriamas glaudesniam bendradarbiavimui keičiantis informacija tarp institucijų, tarp Savivaldybės administracijos padalinių, tokiu būdu gerinant asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, užtikrinant administracinės naštos mažinimą į Savivaldybės administraciją besikreipiantiems asmenims. Siekiama, kad kuo didesnę dalį įvairiuose registruose prieinamos informacijos Savivaldybės administracija gautų pati, neįpareigodama to atlikti besikreipiančio asmens, vystant elektronines paslaugas, vykdant asmenų pasitenkinimo tyrimus, – užtikrinamas paslaugų  gyventojams teikimo gerinimas. Nemažai gyventojų ateina į savivaldybę spręsti aktualių klausimų ar pasikonsultuoti su įvairių sričių specialistais. Atsižvelgiant į tai, šiandien vykusiame pasitarime buvo aptartos galimybės gerinti asmenų aptarnavimą.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ SKELBIA PROJEKTO “KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠEIMOMS” PARTNERIŲ ATRANKĄ

 2016-08-23

Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant kokybiškai įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 “Kompleksinės paslaugos šeimai” projektą “Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms”.

Atrankos tikslas - atrinkti projekto partnerius, kurie užtikrintų kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu.  

Pretenduoti į projekto partnerius gali viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir turinčios patirties teikti siūlomas paslaugas bei fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Partnerių atrankos programos paraiška turi būti pateikta iki š.m. rugsėjo 7 d. (įskaitytinai) su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: “Projekto “Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms” partnerių atrankai”, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai. Elektroninę paraiškos versiją būtina pateikti elektroniniu paštu vaiva.zagunienė@druskininkai.lt.

Papildomai informacijai teikia Ligita Baranauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjas (8 313) 55 744 arba el. p.: parama@druskininkai.lt

Projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

 

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai

 2016-08-22

Šiandien posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai, kuriuose svarstyti projektų įgyvendinimo, švietimo, savivaldybės būsto nuomos,  sveikatos priežiūros, biudžeto bei kiti gyventojams aktualūs klausimai.     Posėdžiuose pristatyti sprendimų projektai dėl planuojamų įgyvendinti projektų. Vienas svarbiausių projektų – Druskininkų kultūros centro įrengimas. Atsižvelgiant į jo svarbą, siūloma šį projektą pripažinti valstybei svarbiu kultūriniu projektu. Druskininkai – tarptautinis visus metus veikiantis kurortas, todėl aukšto lygio renginiams pritaikytas kultūros centras reikalingas siekiant užtikrinti kultūrinio turizmo plėtrą bei kurorto patrauklumą. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas projekto įgyvendinimo klausimą ne kartą kėlė valstybiniu lygiu, praėjusią savaitę meras taip pat lankėsi Kultūros ministerijoje, kur buvo aptarti projekto įgyvendinimo klausimai.

Kviečiame į nemokamą Teisingumo ministerijos specialistų teisinę konsultaciją

 2016-08-22

 

Rugpjūčio 30 dieną nuo 15 iki 16 val. Druskininkų savivaldybės (Vilniaus al. 18)  pirmojo aukšto salėje vyks nemokama Teisingumo ministerijos specialistų teisinė konsultacija Druskininkų savivaldybės gyventojams. Kviečiame į konsultaciją registruotis iš anksto el. paštu info@druskininkai.lt arba telefonu (8313) 59 159.

Informacija apie vandens kokybės tyrimų rezultatus

 2016-08-19

Informuojame, kad paskutiniųjų vandens kokybės tyrimų rezultatai parodė, kad visos Druskininkų savivaldybės maudyklės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. E. Raulušaitienė akcentavo, kad siekiant užtikrinti kokybišką ir saugią aplinką maudynėms, vandens kokybės tyrimai yra atliekami sistemingai, o pastebėjus mažiausius neatitikus, visada atliekami papildomi tyrimai tam, kad būtų užtikrintas saugumas. Savivaldybės gydytoja pažymėjo, kad, siekiant išvengti trumpalaikės taršos, gyventojai turėtų būti pilietiški ir nešerti laukinių paukščių maudymosi vietose. 

Jubiliejinės Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės vyks Druskininkuose

 2016-08-19

Šiandien Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai,  specialiųjų tarnybų atstovai susitiko su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynių organizatoriais ir aptarė pasirengimą rugsėjo 15-17 dienomis Druskininkuose vyksiančioms jubiliejinėms, dešimtosioms Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynėms.Numatoma, kad žaidynėse šiemet dalyvaus daugiau nei 30 geriausių šalies greitosios medicinos pagalbos įstaigų komandų, kurios mokysis ir varžysis teikdamos pagalbą nukentėjusiems imituotų nelaimių atveju. Kaip ir kasmet, žaidynėse dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir  užsienio šalių medikų brigados. Planuojama sulaukti svečių iš Lenkijos, Kazachstano, Baltarusijos. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daug kviestinių svečių, organizacijų atstovų.

Trakų rajono savivaldybės atstovų vizitas

 2016-08-19

Šiandien Druskininkų savivaldybės vadovai, Socialinės paramos skyriaus specialistai ir Socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė susitiko su Trakų rajono savivaldybės atstovais, atvykusiais į Druskininkų savivaldybę pasisemti gerosios patirties pavyzdžių socialinėje srityje. Susitikimo metu meras Ričardas Malinauskas išsamiai pristatė Druskininkų savivaldybės socialinę politiką, įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus, socialinių darbuotojų nuveiktus darbus, atsakė į visus dominančius klausimus. „Druskininkuose į iškilusias problemas žiūrima  ne biurokratiškai, o stengiamasi į kiekvieno žmogaus problemą pažvelgti individualiai – tokiu būdu galima rasti geriausią sprendimą“,  – sakė R. Malinauskas.

Pasirašyta sutartis su Darnaus judumo plano Druskininkuose rengėjais

 2016-08-18

Vakar Druskininkų savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Darnaus judumo plano Druskininkuose rengėjais – viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia uždarąja akcine bendrove „Plentprojektas“. Rengiant Druskininkų miesto teritorijos darnaus judumo planą visų pirmiausia bus atsižvelgiama į gyventojų ir kurorto svečių poreikius naudojant susisiekimo komunikacijas.  Darnaus judumo plane bus numatyti automobilių transporto srautus mažinantys susisiekimo sistemos elementai (dviračių transporto, viešojo transporto, automobilių dalijimosi sistemos ir pan.), kurie turės būti saugūs ir patogūs gyventojams bei kurorto svečiams, didelis dėmesys skiriamas ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.  Plano sprendiniais bus didinamas miesto aplinkos patrauklumas, gerinama gyvenimo kokybė ir visuomenės sveikata, eismo sauga, mažinama oro tarša, triukšmas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir energijos vartojimas, bus įgyvendinamos Europos Komisijos miestų transporto srityje, prisidedama prie bendro transeuropinio transporto tinklo gerinimo ir Europos transporto sistemos veiksmingumo.

Savivaldybė aiškinasi, ar „Litesko“ sąskaitas gyventojams pateikė pagrįstai

 2016-08-17

Praėjusią savaitę gavus informaciją apie tai, kad UAB „Litesko“ kartu su liepos mėnesio sąskaitomis gyventojams pateikė ir sąskaitas už šilumą, kuri daugiabučiuose buvo suvartota nuo 2010-ųjų gegužės iki 2015 metų gegužės mėnesio, Druskininkų savivaldybė ėmėsi veiksmų siekdama išsiaiškinti, ar gyventojams minėtos sąskaitos pateiktos pagrįstai.

Druskininkų savivaldybė jau kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją bei Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą su prašymu išaiškinti susidariusios situacijos teisėtumą.

Taip pat, siekdama apginti viešąjį interesą ir gyventojų teises, savivaldybė ruošia kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti tyrimą dėl galimų UAB „Litesko“ pažeidimų.

Be to, Druskininkų savivaldybė kreipėsi į UAB „Litesko“ filialą „Druskininkų šiluma“, kad būtų pateikta išsami ataskaita, kokios sąskaitos buvo išsiųstos druskininkiečiams. Nors UAB „Litesko“ savo pranešime skelbė, kad  Druskininkuose vidutinė sąskaita siekia 30 eurų, tačiau į savivaldybę kreipėsi gyventojai, kurių sąskaitos gerokai didesnės.

Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai taip aptarė galimybę padėti socialines išmokas gaunantiems druskininkiečiams.

Išsamesnė informacija bus pateikta gavus ir išanalizavus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Generalinės prokuratūros bei UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ atsakymus.

Druskininkiečiai - aktyvūs Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyviai

 2016-08-17

Pirmoji dainų šventė surengta 1843 m. birželio 25 d. Šveicarijoje, Ciuricho miesto aikštėje. Joje dalyvavo 80 chorų, 2100 dainininkų. Tai buvo pirmasis renginys, davęs pradžią masiškam mėgėjų chorų, muzikinių kolektyvų pasireiškimui. Į Baltijos šalis dainų švenčių tradicija atėjo per Baltijos vokiečius – pirmiausia į Estiją (1869 m., Tartu), Latviją (1873 m., Ryga), kiek vėliau – ir į Lietuvą 1924 m. (rugpjūčio 23 ir 25 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje).

Šiais, 2016-ais metais, nuo liepos 4-osios šešias dienas Vilniaus parkuose, gatvėse, aikštėse ir arenose skardėjo judėjo ir linksmybę kėlė Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“. Liepos 6 dieną Vingio parke vyko Dainų diena „Tu mums viena“, liepos 8-ąją „Siemens“ arenoje - Šokių diena „Mano žemė“ ir liepos 9 dieną Kalnų parke -„Ansamblių vakaras“. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“.

2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje dalyvavo 119 dalyvių iš Druskininkų savivaldybės mokyklų: Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos jaunučių ir jaunių chorai (vadovės Antanina Laurenčikienė ir Inga Vagnoriūtė), akordeonistų ansamblis(Gražina Andruškevičienė) ir kanklininkų ansamblis Vadovė Eglė Miknytė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai‘ (vadovai Lina Dudulienė ir Edvinas Vilkas) ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos jaunių liaudiškų šokių kolektyvas(vadovė Valė Šmitienė).

Archyvas
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams

            XIV tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU

   

 

  

 
 

 

 Smart Druskininkai

 


 


 
Vietinė rinkliava 


 


 


 
                           SADM raštas

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

Pietų pertrauka: 12-12:45 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.