Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Druskininkų savivaldybės strateginis planas
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Švietimo naujienos

  INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS

  LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2017 M.

  Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Tai – asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

  Prašymus laikyti pageidaujamus brandos egzaminus eksternai turi pateikti Druskininkų „Ryto“ gimnazijos - bazinės mokyklos direktoriui iki 2017 m. vasario 24 dienos. Eksternai, prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus pateikę iki vasario 24 d., pasirinktus brandos egzaminus galės laikyti tik pagrindinės sesijos metu, kuri vyks balandžio 10 – birželio 21 dienomis.

  Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, galima rinktis ir laikyti dar 6 dalykų brandos egzaminus. 2017 metais menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus mokiniai gali pasirinkti iki sausio 16 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki vasario 24 dienos. Apie savo pasirinkimus laikyti egzaminus eksternai turi pranešti bazinės mokyklos vadovui.

  Eksternas, pasibaigus prašymų pateikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (t. y. iki 2017 m. birželio 12 d.) , prašymus galės pateikti Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pakartotinėje sesijoje.

  Brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu galės laikyti ir užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

  Kartu su prašymu Druskininkų „Ryto“ gimnazijos - bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  • Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
  • Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
   –Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
   -švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
   -Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.
  • Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
  • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
  • Eksternas sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Druskininkų „Ryto“ gimnazijos sąskaitą LT25 7300 0101 2944 4748, banko kodas 73000, bankas AB „Swedbank“.


  KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS 

  Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas.

  Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2016-01-05  įsakymas Nr. V-1).

  Bendrojo ugdymo mokyklos NVŠ krepšelio gauti negalės – jose neformalus švietimas vyks kaip ir anksčiau pagal ugdymo planus.

  NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa.

  Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir kt., pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2017 m. sausio 26 d. pateikia šiuos dokumentus:

  1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus - registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai- individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.

  2. Pridedamą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą;

  3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą;

  4. Sutartis dėl patalpų nuomos (jeigu patalpos nuomojamos).

  5. Prireikus komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

   

   

   

   

   

   

   

  Informacija atnaujinta:2017-01-24 09:10:32

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.