Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Ūkio ir kurorto plėtros komitetas


  Ūkio ir kurorto plėtros komitetas :

   

  svarsto ir teikia išvadas dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, demografinių programų projektų rengimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos;

  svarsto ir teikia išvadas dėl valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymo, socialinių būstų suteikimo, teikia siūlymus dėl socialinio būsto fondo formavimo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų bei kitų įmokų nustatymo;

  svarsto ir teikia išvadas dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

  svarsto ir teikia išvadas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių, šeimynų, savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių steigimo, dėl dalyvavimo jas steigiant ir dėl šių įstaigų, įmonių bei šeimynų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo arba dalyvavimo jas reorganizuojant, pertvarkant ir likviduojant, taip pat dėl šių juridinių asmenų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo;      

  svarsto ir teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, dėl savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo, dėl sprendimų aplinkos apsaugos būklei gerinti;

  svarsto ir teikia siūlymus
  dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, taip pat svarsto ir teikia siūlymus dėl gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo;

  svarsto ir teikia išvadas dėl želdinių apsaugos, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, atliekų tvarkymo bei aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių tvirtinimo;

  svarsto ir teikia išvadas dėl šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų surinkimo ir valymo organizavimo, teikia siūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei gamtines dujas;
  svarsto ir teikia siūlymus dėl jungimosi į Savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

  svarsto ir teikia išvadas dėl  kaimo plėtros programų tvirtinimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl viešųjų bei sezoninių darbų organizavimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl dalyvavimo užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybės teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

  svarsto ir teikia siūlymus dėl kraštovaizdžio bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;

  svarsto ir teiktia išvadas dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;svarsto ir teikia siūlymus dėl aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo;

  svarsto ir teikia išvadas dėl dalyvavimo formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;svarsto ir teikia siūlymus dėl  prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės priešgaisrinių tarnybų ir civilinės saugos organizavimo;

  svarsto ir teikia siūlymus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai ji nustatyta įstatymuose;

  svarsto ir teikia išvadas dėl koncesijų suteikimo tikslingumo;

  pagal savo kompetenciją svarsto ir teikia išvadas dėl tarybai teikiamų  administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į tarybos narių paklausimus;

  svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymuskitais jų kompetencijai priskirtais klausimais.


  Ūkio ir kurorto plėtros komiteto nariai

  Pirmininkas - Algimantas Stoncelis

  Pirmininko pavaduotojas - Remigijus Aleksandras Viniarskas

  Nariai:

  Nadiežda Oleinik;

  Juozas Dailydė;

  Juozas Šarkus;

  Gražutė Kuneikienė.

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.