Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Veikla

                                                                                                                                                                   

  Mokyklų tinklo pertvarka

  Druskininkų savivaldybės strateginis planas (priedas)

   

  DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 2017 M. RUGSĖJO MĖN. DARBO PLANAS

   

  Diena

  Val.

  Priemonės

  Dalyvauja

  Atsakingas

  Vieta

   

  Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

   

  Kiekvieną dieną

  8.30

  Pasitarimai Švietimo skyriaus specialistams

  J. Samuchovas,

  L. Černiauskienė

  Švietimo skyriaus vyr. specialistai

  J. Samuchovas

  221 kab.

   

  09-21

  15.00

  Švietimo įstaigų  vadovų pasitarimas

  Įstaigų vadovai

  J.Samuchovas

  Mažoji salė

   

  09-06

  13.00

  Pasitarimas „Dėl Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklų 2017-2018 m. m. ir bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis“

  D. Brown,

  JUC darbuotojai

  A.Nedzinskienė

  D. Brown

  JUC

   

  09-04

  15.00

  Pasitarimas dėl 2-okų plaukimo projekto

  mokyklų atsakingiems administracijų darbuotojams, kūno kultūros mokytojams, Asociacijai Laisvalaikio ir sporto klubas „Planas“, Veisiejų S. Gedos gimnazijos atstovams, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ atstovams

   

  L. Gražulienė

  Mažoji salė

   

  09-07

  15.00

  Pasitarimas dėl Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo į mokyklas

  Mokyklų atsakingi atstovai

  L. Gražulienė,

  V. Garuckas

  Druskininkų švietimo centras

   

  09-07

  13.00

  Pasitarimas su švietimo įstaigų buhalteriais

  I. Jakavonienė

  švietimo įstaigų buhalteriai

  I. Jakavonienė

  Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“, metodinis kabinetas

   

  Data ir laikas bus patikslinti

   

  Druskininkų sporto centro, Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos strateginių planų pristatymas

  Švietimo įstaigų atstovai, savivaldybės atstovai, Švietimo skyriaus specialistai

  L. Černiauskienė

  L. Gražulienė

  Druskininkų savivaldybės salė

   

  Metodinė veikla

   

  09-19

   

  15.30

  Savivaldybės metodinės tarybos susirinkimas

  Savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai,

  L. Gražulienė

   

  Druskininkų švietimo centras, 10 auditorija

   

  09-12

  15.30

  Psichologų metodinis

  Psichologai

  J. Kirkauskienė

  L. Gražulienė

  Druskininkų švietimo centro PPT

   

  09-13

  14.00

  Susitikimas su ugdymo įstaigų VGK pirmininkais.

  Vaiko gerovės komisijų pirmininkai

  L. Tautkienė

  L. Gražulienė

  Druskininkų švietimo centro PPT

   

  09-18

  15.00

  Druskininkų savivaldybės socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

  Socialiniai pedagogai

  A.Gaidamavičienė

  D. Brown

  Leipalingio progimnazijos Algirdo Volungevičiaus kraštotyros muziejus

   

  09-20

  13.30

  Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas

  Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogai

  V. Kvaraciejūtė,

  D. Brown

  Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“

   

  09-21

  15.00

  Druskininkų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas

  Savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogai

  E. Pavalkienė,

  D. Brown

  Leipalingio progimnazijos Algirdo Volungevičiaus kraštotyros muziejus

   

  09-28

  14.00

  Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

  Savivaldybės pradinių klasių mokytojai

  I. Eitmantienė,

  D. Brown

  Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

   

  09-20

  16.00

  Mokinių savivalda.

  Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos (DSMT) susirinkimas

  Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos nariai

  D. Brown

  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

   

  Duomenų ir informacijos kaupimas, sisteminimas ir pateikimas įvairioms institucijoms

   

  Rugsėjis – spalis

   

  Vykdomas  jaunimo poreikių tyrimas

  Savivaldybės jaunimas

  A.Nedzinskienė

  D. Brown

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Iki 09-04

   

  Sutvarkyti mokinių registrą 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis  ir mokinio krepšelio ataskaitas 2018 finansiniams metams suderinti su Švietimo skyriumi

   

   

   

  I. Jakavonienė, mokyklų vadovai

   

   

  Iki 09-04

   

  Pateikti Švietimo skyriui  Sutartinių mokinių ir mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimus 2018 m.

   

  I. Jakavonienė,

  mokyklų vadovai

   

   

  Iki 09-04

   

  Pateikti duomenis apie „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos sanatorijos klasių 2016-2017 m. m. vidutinį metinį mokinių skaičių  ir sutartinių mokinių skaičių mokinio krepšelio apskaičiavimui 2018 finansiniams metams.

   

  I. Jakavonienė,

  „Saulės pagrindinės mokyklos direktorė R. Siliūnienė, „Ryto“ gimnazijos direktorė

   E. Vilkienė

   

   

  Iki 09-06

   

  Pateikti Švietimo skyriui duomenis apie maitinimo išlaidas (už laikotarpį 2017.01-2017.08 imtinai)

   

  I. Jakavonienė,

  Lopšelio-darželio „Žibutė“, lopšelio-darželio „Bitutė“, Viečiūnų pagrindinės mokyklos atsakingi asmenys

   

   

  Iki 09-07

   

  Pateikti Švietimo skyriui derinimui pedagogų tarifinius sąrašus, pedagoginių ir kitų darbuotojų pareigybių (etatų sąrašus) 2017 m. rugsėjo 1 d.

   

  I. Jakavonienė,

  mokyklų vadovai

   

   

  Iki 09-19

   

  Pateikti Švietimo skyriui 2016-2017 m. m.  statistinę ataskaitą 1-mokykla

   

  I. Jakavonienė,

  mokyklų vadovai

   

   

  Konkursai, varžybos

   

  09-22

  14.00

  Mokinių piešinių, rašinių ir viktorinos skirtos M.K .Čiurlioniui, nugalėtojų apdovanojimas

   

  L. Černiauskienė

  M.K. Čiurlionio meno mokykloje

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kiti renginiai

   

  rugsėjo I-a savaitė (data bus tikslinama).

   

  Respublikinio projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ programos ir numatomų veiklų pristatymas mokyklos

  Savivaldybės bendruomenė

  L.Vanagaitienė.

  „Saulės“ pagrindinė mokykla

   

  09-14

  16.00

  Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos pasitarimas

  Mokyklų deleguoti mokiniai

  D. Brown

  Savivaldybės mažoji salė

   

  09-19

  Laikas bus tikslinamas

  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės kūrybinės komandos mokymai

  Savivaldybės kūrybinė komanda

  D. Brown

  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

   

  09-26

  14 val.

  Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsultacija

  Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Savivaldybės mokinių taryba, JUC

  D. Brown

  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

   

  09-20

  12.20

  Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ paskaita Lietuvos mokiniams „Nano technologijos pagerina mūsų gyvenimą“ (prof. Rimantas Vaišnoras).

  Savivaldybės mokyklų mokiniai

  R. Šarkelienė

  „Ryto“ gimnazijos aktų salėje

   

  09-24

  13.00

  Badmintono sporto šakos pristatymas

  Savivaldybės bendruomenės nariai

  D. Časienė, badmintono federacija

  „Atgimimo“ mokyklos sporto salėje

   

  09-27

  Laikas bus tikslinamas

  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Neformaliųjų studijų „Švietimo lyderystės vadyba“ pradžia

  Užsiregistravę ir gavę patvirtinimą dalyviai

  D. Brown

  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

   

  09-28

  18,00

  Tėvų saviugdos klubo susirinkimas

  Tėvai, mokytojai

  A. Balčiūnienė

  „Atgimimo“ mokykla 13 kabinetas

   

   

   

   

   

   

   

   

  09-28

  10.00

  Projekto „Mus vienija sportas“ judrios veiklos  rytmetis ir metodinė valanda

  Lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai, pedagogai, Varėnos „Pasakos
  “lopšelio-darželio vaikų komanda

  E. Kibirkštytė

  K.Dineikos sveikatingumo parkas

   

   

  Tarybos sprendimų projektų rengimas

   

  J. Samuchovas,

  L. Černiauskienė,

  Švietimo skyriaus specialistai

   

   

   

                 

  Švietimo skyriaus vedėjas                                                                                                                                                         Jevgrafijus Samuchovas

   

  Priedas Nr.1

  DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2017 M. RUGSĖJO MĖN.  VEIKLOS PLANAS

   

  Diena

  Val.

  Priemonės

  Dalyvauja

  Atsakingas

  Vieta

  RENGINIAI

  09/01

  22.00

  KINO NAKTIS.

  Savivaldybės jaunimas

  Aistė Fedaravičiūtė

  Mindaugas Maliukevičius

  I a. salėje

  09/06

  13.00

  Druskininkų JUC veiklų aptarimas su Jaunimo reikalų koordinatore

  JUC darbuotojai, JRK

  Aušra Nedzinskienė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  09/11-15

  Pagal iš anksto suderintą laiką

  JUC veiklų pristatymas Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose.

  Mokiniai

  Aušra Nedzinskienė

  Aistė Fedaravičiūtė

  Juozas Kazlauskas

  Švietimo įstaigose pagal suderintą grafiką

  09/12

  17.00

  Mokomės gaminti Suši

  Savivaldybės  jaunimas

  Aušra Nedzinskienė

  Aistė Fedaravičiūtė

  II a., 205 kabinetas ir Jaunimo laisvalaikio erdvė

  09/14

  15 val.

  Susitikimas su įstaigomis priimančiomis savanorius – NEET jaunuolius.

  Įstaigų atstovai, JGI koordinatorius, JUC direktorius

  Aušra Nedzinskienė

  Kristina Fedaravičiūtė

  III a. konferencijų salė

  09/19

  19.00

  AUKSINIS PROTAS.

  Savivaldybės bendruomenė

  Juozas Kazlauskas

  I a. salėje

  09/19

   

  Projekto „Lyderių laikas-3 “ komandos susitikimas

  Švietimo darbuotojai

  Aušra Nedzinskienė

  III a. konferencijų salė

  09/20

  16.00

  Dviračių žygis „Šakočio keliu“.

  Savivaldybės  jaunimas

  Aistė Fedaravičiūtė

  Pagal pasirinktą maršrutą

  09/21

  16.00

  Kalvio profesijos pristatymas

  Savivaldybės  jaunimas

  Juozas Kazlauskas

  Druskininkų JUC lauko teritorija

  09/21

  17.00

  Metodinės veiklos su psichologu

  Savivaldybės jaunimas

  Irma Miliauskaitė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  09/26

  14.00

  Mokymai savivaldybės JRT bei aptarimas  dėl atviro darbo principų 

  Savivaldybės JRT, JRK, Jaunimo centro darbuotojai

  Aušra Nedzinskienė

   

  III a. konferencijų salė

  09/26

  19.00

  AUKSINIS PROTAS.

  Savivaldybės  bendruomenė

  Juozas Kazlauskas

  I a. salėje

  09/27

  17.00

  Mobilus darbas.

  Leipalingio mstl. jaunimas

  Aistė Fedaravičiūtė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  09/28

  17.00

  Metodinės veiklos su psichologu

  Savivaldybės jaunimas

  Irma Miliauskaitė

   

  09/29

  17.00-19.00

  DISKOTEKA.

  12-13 m. mokiniai

  Mindaugas Maliukevičius

  I a. salėje

  09/29

  20.00-22.00

  DISKOTEKA.

  14-18 m. jaunimui

  Marius Dovidauskas

   

  I a. salėje

  KITOS VEIKLOS

  Jaunimo erdvė

  Pirmadieniais

  15.00 – 20.00

  Atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius teikiama:

  -          socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba;

  -          informuojamas bei konsultuojamas jaunimas jam aktualiais klausimais;

  -          organizuojamos skirtingos veiklos, kurių metu  jaunuolis tobulina  socialinius ir gyvenimo įgūdžius;

  -          erdvėje sudaroma galimybė pailsėti, pabendrauti bei saugiai leisti laisvalaikį.

  Miesto jaunimas nuo 14 iki 29 metų

  Aistė Fedaravičiūtė

  Kristina Fedaravičiūtė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Antradieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Trečiadieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Irma Miliauskaitė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Ketvirtadieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Juozas Kazlauskas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Penktadieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Marius Dovidauskas

  Mindaugas Maliukevičius

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  I a. salėje

  Šeštadieniais

  Pagal grafiką

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Savanoriška veikla

  Trečiadieniais

  15.00 – 17.00

  Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų savivaldybės įstaigose

  Miesto jaunimas.

  Daiva Norkūnienė

  Tel. 8 618 54485

  II a., 204 kabinetas

  Ketvirtadienis

  15.00 -20.00

  Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų JUC renginiuose

  Miesto jaunimas.

  Juozas Kazlauskas

  Tel. 8 646 56003

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Pagalba, konsultavimas

  Pirmadieniais

  15.00-20.00

  Konsultuojamas jaunimas įsidarbinimo klausimais

  Miesto jaunimas

  Aušra Nedzinskienė

  Kristina Fedaravičiūtė

  II a., 202 kabinetas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Pirmadieniais

  15.00 – 19.00

  Konsultuojamas jaunimas garso technikos bei muzikos klausimais

  Miesto jaunimas

  Mindaugas Maliukevičius

  I a. salėje

  Ketvirtadieniais

  15.00-20.00

  Konsultuojamas jaunimas renginių organizavimo, scenarijų rašymo  klausimais

  Miesto jaunimas

  Juozas Kazlauskas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Penktadieniais

  15.00-20.00

  Konsultuojamas jaunimas foto kameros bei video kameros panaudojimo, nuotraukų apdorojimo bei filmų kūrimo klausimais

  Miesto jaunimas

  Marius Dovidauskas

  I a. salė

   

  JGI projektas „Atrask save“

  Pirmadieniai - Penktadieniais

  15.00 – 17.00

  Pagalba teikiama jaunimui kuris nesimoko, nori išeiti iš švietimo sistemos bei nežino kur kreiptis

  Miesto jaunimas

  Kristina Fedaravičiūtė

  Tel. 8 633 35744

  II a. 203 kabinetas

   

   

   

  Priedas Nr.2

  2017 METŲ DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

   

   

  Diena

   

  Val.

  Priemonės

  Dalyvauja

  Atsakingas

  Vieta

  RENGINIAI

  09.02

  8:30

  Lietuvos triatlono taurės V etapo varžybos.

  Visi norintys

  VšĮ „Lietuvos triatlono taurė“,Gintaras Grigas

  Vijūnėlės paplūdimys

  09.02

  11:00

  2017 m. Respublikinio mažojo futbolo 7x7 čempionatas.

  Visi norintys

  LMFA, Gintaras Grigas

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.07

  16:00

  Lietuvos vaikų U11 2007 m. g. 7x7 futbolo čempionato varžybos

  2007 m. g.

  Gintaras Grigas, treneris Raimondas Pašukys

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.08-10

  13:00

  Lietuvos krepšinio federacijos teisėjų asociacijos seminaras-konferencija.

  Lietuvos krepšinio teisėjai, komisarai, sekretoriato darbuotojai.

  LKFTA, Druskininkų sporto centras

  Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA

  09.09-10

  9:00

  Lietuvos krepšinio teisėjų fizinio pajėgumo nustatymo testai.

  Lietuvos krepšinio teisėjai

  LKFTA, Gintaras Grigas

  Druskininkų sporto centras

  09.08

  16:00

   

  Lietuvos vaikų U13 2005 m. g. 9x9 futbolo pirmenybių varžybos

  2005 m. g.

  Treneris Raimondas Pašukys

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.09

  11:00

  Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos. Lietuvos 10 km čempionatas.

  Lietuvos sportinio ėjimo sportininkai.

  Druskininkų ėjikų klubas, Gintaras Grigas.

  Druskininkų sporto centras

  09.08-10

  17:00

  Lietuvos nusipelniusio trenerio Algio Gedmino tarptautinis moterų krepšinio turnyras

  Moterų krepšinio komandos

  Druskininkų sporto centras

  Druskininkų sporto centras

  09.11

   

  Lietuvos VJFA I lygos U17 futbolo pirmenybių varžybos

   

  2001 m. g.

  Treneris Aurimas Kadziauskas

  Vilnius

  09.14

  16:00

  Lietuvos vaikų U11 2007 m. g. 7x7 futbolo čempionato varžybos

  2007 m. g.

  Gintaras Grigas, treneris Raimondas Pašukys

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.16

  11:00

  Tarptautinis sporto žurnalistų futbolo turnyras.

  Žurnalistų futbolo komandos.

  Druskininkų sporto centras

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.18

   

  Lietuvos VJFA I lygos U17 futbolo pirmenybių varžybos

   

  2001 m. g.

  Treneris Aurimas Kadziauskas

  Ukmergė

  09.21

   

  Lietuvos vaikų U11 2007 m. g. 7x7 futbolo čempionato varžybos

  2007 m. g.

  Treneris Raimondas Pašukys

  Kaunas

  09.22

  17:00

  Lietuvos vaikų U13 2005 m. g. 9x9 futbolo pirmenybių varžybos

  2005 m. g.

  Treneris Raimondas Pašukys

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.25

  17:00

  Lietuvos VJFA I lygos U17 futbolo pirmenybių varžybos: Druskininkų SC – Visagino SC.

   

  2001 m. g.

  Gintaras Grigas, treneris Aurimas Kadziauskas

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

  09.28

   

  Lietuvos vaikų U11 2007 m. g. 7x7 futbolo čempionato varžybos

  2007 m. g.

  Treneris Raimondas Pašukys

  Kaunas

  09.29

  17:00

  Lietuvos vaikų U13 2005 m. g. 9x9 futbolo pirmenybių varžybos

  2005 m. g.

  Treneris Raimondas Pašukys

  Druskininkų sporto centro universalus sporto aikštynas (stadionas)

   

   

   

   

   

   

   

  INFORMACIJA APIE DRUSKININKŲ LOPŠELIUOSE -  DARŽELIUOSE IR SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE ESAMAS LAISVAS VIETAS 2017 M. RUGSĖJO  1  D.

   

  Įstaiga

   

  Lopšelio grupės

  Darželio grupės

  Priešmokyklinio ugdymo grupės

  Yra vaikų

  Laisvų vietų

  Yra vaikų

  Laisvų

  vietų

  Yra vaikų

  Laisvų vietų

  l/d „Bitutė“

  57

  1

  172

   

  -

   

  l/d „Žibutė‘

  80

   

  205

   

  15

  5

  Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Liepaitė“

  19

   

  47

   

  20

   

  Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

  18

   

  47

  5

  17

  3

  Iš viso

  174

  1

  471

  5

  52

  8

   

   

  LOPŠELIUS - DARŽELIUS IR PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS LANKANČIŲ  VAIKŲ SKAIČIUS 2017 M. RUGSĖJO  1 D.

   

  Eil.

  Nr.

  Švietimo įstaigos pavadinimas

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius

  Priešmokyklinio

  ugdymo grupėse

  Iš viso vaikų

  1.

  Lopšelis- darželis „Bitutė“

  229

  -

  229

  2.

  Lopšelis- darželis „Žibutė“

  293

  15

  308

  3.

  Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Liepaitė“

  66

  17

  83

  4.

  Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

  65

  20

  85

  5.

  Iš viso

  653

  52

  705

   

   

   

   

  ___________________________________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informacija atnaujinta:2017-08-31 15:40:09

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.