Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Bendrojo plano koregavimas

Bendrasis Druskininkų savivaldybės teritorijos planas patvirtintas dar 2008-aisiais, per šį beveik aštuonerių metų laikotarpį pasikeitė Teritorijų planavimo įstatymas, poįstatyminės nuostatos ir kitos teisinės normos. Atsižvelgiant į tai, o taip pat ir į tam tikrus neatitikimus, kuriuos susitikimų metu įvardijo potencialūs investuotojai ir gyventojai bei į Druskininkų savivaldybės teritorijoje vykdomą bei numatomą vykdyti plėtrą ir strateginius planus. Ataskaitiniais metais – priimtas sprendimas dėl bendrojo plano koregavimo. Pagrindiniai bendrojo plano koregavimo uždaviniai yra Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėseną, parengti stebėsenos ataskaitą ir sprendinių įgyvendinimo programą, bei atsižvelgti į minėtos stebėsenos ataskaitą; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą; optimizuoti savivaldybės teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams; nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; atsižvelgti ir įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizuoti juos. Pateikta nemažai savivaldybės gyventojų ir verslo siūlymų, pastabų ir pasiūlymų dėl šiuo metu galiojančio bendrojo plano sprendinių koregavimo.

Vykdant Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą vykdomi susitikimai su plano rengėjais.

2016 metų kovo 21 dieną, Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai susitiko su Savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo viešąjį konkursą laimėjusios uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ atstovais ir aptarė darbų eigą. Bendrojo plano koregavimas truks iki 12 mėn. Dar praėjusių metų rugsėjį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pasirašė įsakymą dėl Bendrojo plano koregavimo ir patvirtino Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą. 2008-aisiais patvirtintą Bendrąjį planą nuspręsta koreguoti dėl nuolat besikreipiančių gyventojų ir verslininkų iškeliamų problemų, LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimų, savivaldybės intensyvios plėtros ir paaiškėjusių kai kurių techninių bendrojo plano neatitikimų esamai situacijai. Druskininkų savivaldybei Bendrojo plano koregavimo darbai kainuos 23,5 tūkst. eurų. Nuo rugsėjo mėnesio buvo laukiama gyventojų pastabų ir pasiūlymų dėl šiuo metu galiojančio bendrojo plano sprendinių koregavimo. Pateikta nemažai savivaldybės gyventojų ir verslo siūlymų, kurie nedelsiant perduodami Bendrojo plano koregavimo rengėjams - UAB „Urbanistika“ specialistams.

Šių metų vasario mėnesį pagaliau su bendrove pasirašius sutartį buvo pradėta Bendrojo plano koregavimo procedūra. Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybė įvelta į politinius skandalus ir teismų procesą - ir dėl to sutartis dėl Bendrojo plano koregavimo buvo pasirašyta net dviem mėnesiais vėliau. „Viešojo konkurso laimėtojas nustatytas dar gruodį, bet  sutartį pasirašėme tik vasarį. Gaištame brangų laiką ir esame priversti aiškintis dėl privataus sklypo, kuris absoliučiai nėra susijęs su plačiai aptarinėjamu Vyriausybės nutarimu dėl kurorto apsaugos zonų. Konsultavomės su teisininkais, ieškojome būdų, kaip išspręsti susidariusią situaciją, kad būtų galima tęsti labai svarbaus savivaldybei teritorijų planavimo dokumento rengimo darbus“ – sakė V. Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybės vadovai pabrėžė, kad visos Bendrojo plano koregavimo procedūros turi būti atliktos kokybiškai, nes Bendrasis planas yra labai svarbus dokumentas visiems: ir savivaldybės gyventojams, ir verslininkams, ir potencialiems investuotojams. Bendrajame plane numatomi galimi žemės naudojimo būdai, įvardijamos teritorijos, kurioms nustatomi atitinkami reglamentai ir kiti labai svarbūs sprendiniai numatomai veiklai.

 

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-07 įsakymu Nr. V35-802 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

 

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. 8 313 51233, fax. 8 313 55376

El. paštas: info@druskininkai.lt

 

Plano rengėja – UAB ,,Urbanistika‘‘, Žalgirio g. 90, Vilnius fax. 8 5 212 44 59

El. paštas: adm@urbanistika.lt

Projekto vadovė-  Andželika Kažienė, tel. 8 5 212 02 69

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt

 

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1. rengiant Bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2009-2014 m. stebėseną, parengti stebėsenos ataskaitą ir sprendinių įgyvendinimo programą;

2. rengiant Bendrojo plano koregavimą, atsižvelgti į atliktą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėsenos ataskaitą;

3. išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą;

4. optimizuoti savivaldybės teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;

5. numatyti priemonės ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

6. sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas;

7. integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

8. pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams;

9. nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti;

10. ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

11. panaikinti sprendinių spragas;

12. spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;

13. rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos , patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų  ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes;

14. rengiant Bendrojo plano koregavimą  rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras.

 

Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka:

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2015-09-07 d. įsakymu Nr. V35-802, nustatyta, kad:

1. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;

2. Bendrojo plano koregavimą rengti vadovaujantis naujomis planavimo sąlygomis;

3. Bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadija (koncepcija) nerengiama, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;

4. baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui  taikoma  supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;

5. baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje.

 

Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo projektinę dokumentaciją vyks nuo 2017-04-14 iki 2017-04-28 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Druskininkų miesto savivaldybės internete svetainėje www.druskininkai.lt (bendrojo plano koregavimas). Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama tomis pačiomis dienomis Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus al. 18, Druskininkai, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos, t.y. iki 2017-04-28 15.00 val. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo  nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Pagrindinis brėžinys

   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.