Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014
 
Spausdinti
English
" ','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgcolor':null}" style="width: 334px; height: 335px" /> object=""> >

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Savivaldybės naujienos

POSĖDŽIAVO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI

 2017-09-25

Penktadienį vykusiuose Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdžiuose svarstyti druskininkiečių bendruomenei aktualūs sprendimų projektai.

Komitetų posėdyje buvo svarstyti  žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, ir už valstybinės žemės sklypų naudotojų, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo (išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai) tarifų dydžiai 2017 metams. Komitetų nariai pritarė siūlymui dabar galiojančius tarifus didinti minimaliai, t. y. 0,05 proc. bei nustatyti naują žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę nenaudojamiems arba apleistiems sklypams tarifą, kuris sieks 0,4 proc. dydį 

Komitetų nariams buvo pristatytos UAB ,,Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ planuojamos 2017 metais atlikti papildomos investicijos į šilumos ūkį. Pateiktas papildomas investicijas pirmiausia išnagrinėjo Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi  prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisija, kuri pateikė siūlymą derinti šias investicijas: Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą;  Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino 41, Druskininkuose, statyba; Naujo vartotojo, V. Kudirkos g. 10, Druskininkuose, („Saulės sonata“ korpuso „SOL“), prijungimas. Savivaldybės tarybos komitetų nariai pritarė šioms investicijoms ir sprendimo projekto teikimui svarstyti Tarybai.

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ KONKURSO 2018 METAMS

 2017-09-25

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursą.

2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. įsakymo Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo „ pakeitimo“ , buvo pakeisti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais nuostatai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami ir finansuojami 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai Druskininkų savivaldybėje.

PRATĘSIAMAS KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS IKI 2017 M. RUGSĖJO 26 D.

 2017-09-22

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas.

Reikalavimai Neformaliojo veikų švietimo programų teikėjui ir Neformaliojo vaikų švietimo programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2016-01-05  įsakymas Nr. V-1).

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa.

Druskininkiečiai atsiskaityti už dujas gali pigiau ir patogiau

 2017-09-21

Nuo šiol Druskininkų miesto gyventojai už gamtines dujas gali atsiskaityti pigiau ir patogiau – elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pradeda bendradarbiauti su „Perlo“ terminalais ir „Maxima“. Druskininkiečiai minėtose vietose gali ir deklaruoti einamojo mėnesio skaitiklio rodmenis, ir grynaisiais atsiskaityti už sunaudotas dujas.

Grynaisiais pinigais galima atsiskaityti „Maximos“ parduotuvėse, esančioseM. K. Čiurlionio g. 50ir 99 beiVeisiejų g. 31, taip pat – septyniuose „Perlo“ terminaluose (Laisvės al. 3/1,Vytauto g. 21, Gardino g. 37,Čiurlionio g. 107bei 111,Veisiejų g. 1, Ateities g. 30B). Įmokų surinkimo paslauga „Maximos“ kasose kainuoja 0,19 Eur, „Perlo“ terminaluose – 0,25 Eur. Iki šiol už sunaudotas dujas druskininkiečiai galėjo atsiskaityti tik mokėjimo pavedimu į specialią ESO sąskaitą.

ESO praėjusių metų pabaigoje perėmė gamtinių dujų skirstymo tinklo priežiūrą Druskininkuose ir šio krašto žmones kviečia įsivesti dujas ir taip apsirūpinti patogia ir efektyvia šildymo alternatyva. Druskininkuose šiuo metu jau formuojami 2 gyvenamųjų namų dujofikavimo kvartalai. Norintiems įsivesti dujas, ESO paskiria asmeninius vadybininkus, kurie palydi per visą procesą, konsultuoja, paaiškina kokių reikia dokumentų, ko svarbu nepamiršti.

Delegacija iš Kroatijos

 2017-09-21

Rugsėjo 20 dieną Druskininkų savivaldybėje lankėsi delegacija iš Kroatijos, lydima LR Finansų Ministerijos, Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPMA) atstovų ir kompanijos BGI Consulting konsultantų. Kroatijos atstovų vizitas į Lietuvą organizuotas įgyvendinant bendrą lietuvių ir kroatų projektą „Finansinių priemonių naudojimo derinant su kitomis viešųjų intervencijų formomis gebėjimų stiprinimas “, finansuojamą Europos Komisijos.

Druskininkuose svečius su savivaldybės įgyvendintais 2007-2013 m. periodo projektais, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014 - 2020 m. strateginio plano parengimu, Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimu, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros, supažindino Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas ir skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rudienė. Taip pat vizito metu svečiai apsilankė Druskininkų gydykloje, Vandens parke ir FLORES viešbutyje, kėlėsi keltuvu bei apžiūrėjo SNOW areną.

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia konkursą

 2017-09-21

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia konkursą į karjeros valstybės tarnautojo Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriauspareigas. Specialūs reikalavimai minėtaspareigas eisiančiam valstybės tarnautojui yra nurodyti pareigybės aprašyme.

Pareigybės aprašymas

Pretendentai dokumentusDruskininkų savivaldybės administracijai galiteikti14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.Dokumentai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Asmenys, teikiantys dokumentus dėl dalyvavimo konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tel. (8 313) 51 244, el. p.nijole.p@druskininkai.lt

SVEIKINIMAS DRUSKININKŲ GARBĖS PILIEČIUI ADELBERTUI NEDZELSKIUI

 2017-09-21


Gerbiamas Adelbertai Nedzelski,

 Nuoširdžiai sveikindami gimtadienio proga, dėkojame už prasmingus darbus nuveiktus miesto labui bei linkime, kad sukaupta gyvenimo ir darbo patirtis būtų Jums šviesos spindulys, parodantis tiesų ir aiškų kelią į ateitį.

Į Druskininkų krašto istoriją Jūsų vardas įrašytas, kaip darbštaus, atsakingo  ir kūrybingo žmogaus. Esate reikšmingiausias M. K. Čiurlionio paveldo Druskininkuose puoselėtojas, Jūsų ilgametis visuomeninis darbas vertas mūsų visų pagarbos.

Telydi jus visokeriopa sėkmė, puiki sveikata ir dvasios ramybė.

 

Druskininkų savivaldybės taryba ir administracija

Druskininkuose jau aštuntą kartą vyko tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras

 2017-09-20

Š. m. rugsėjo 16 dieną aštuntą kartą iš eilės Druskininkuose vyko tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras.  Jis Lietuvoje organizuojamas jau tryliktus metus bei yra didžiausias ir seniausiai be pertraukų vykstantis žurnalistų futbolo turnyras Europoje.

 Lietuvos žurnalistų sąjungos sporto klubo „PRESS‘as“ kartu su Lietuvos sporto žurnalistų federacija organizuojamame turnyre šiais metais varžėsi devynių valstybių komandos: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Armėnijos, Gruzijos ir Egipto.

Artėjant čempionatui „Rally Classic Druskininkai 2017“

 2017-09-19

Rugsėjo 19 d. Savivaldybėje įvyko pasitarimas dėl renginio „Rally Classic Druskininkai 2017“, kuris vyks š. m. rugsėjo 29-30 dienomis, organizavimo. Susitikime dalyvavo vienas iš ralio organizatorių Jonas Balčiūnas, Lietuvos automobilių sporto federacijos Ralio komiteto pirmininkas Donatas Liesius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero patarėjas Aivaras Kadziauskas ir daugybės renginiui svarbių institucijų atstovai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas renginio metu užtikrinti tinkamas trasas ir žiūrovų saugumą.

KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 2017

 2017-09-19

            Spalio 3 d., antradienį, 12 val. Druskininkų savivaldybės bendruomenė kviečiama dalyvauti Konstitucijos egzamine ir išmėginti savo Konstitucijos žinias. Šiemet Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25! Egzaminą organizuojanti LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir informaciniais partneriais DELFI bei LRT visus šalies piliečius ir gyventojus akcijos metu kviečia pasitikrinti Konstitucijos žinias.

  Konstitucijos egzaminas vyks Druskininkų švietimo centro 9 auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 80) Egzamino trukmė 45 min.

Egzamine kviečiame registruotis ir dalyvauti visus Druskininkų savivaldybės piliečius, mylinčius savo šalį ir norinčius dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Archyvas
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.