Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS

 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

LEIDIMŲ IR LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas 
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)
 
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)
 
Prekyba
Leidimo prekiauti iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių bei specializuotų transporto priemonių ar jų priekabų bei prekybos vietose Vilniaus alėjoje išdavimas (pratęsimas).
Leidimo prekiauti laikinąjame statinyje išdavimas
 
Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
Leidimo teikti paslaugas (išskyrus pramoginių įrenginių paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais (atrakcionams) išdavimas
 
Išorinė reklama
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
 
Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas
Leidimų pakeitimas (patikslinimas ir (ar) leidime įrašytų duomenų papildymas)
Leidimų dublikatų  išdavimas
Leidimų galiojimo sustabdymas, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimų galiojimo panaikinimas
 
SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS

Paraiškos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos gauti priėmimas

 
MOKESČIAI
Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos priėmimas
Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą/atsiskaitymą išdavimas
Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
Prašymo dėl Nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo priėmimas
 
VIETINĖS RINKLIAVOS
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos priėmimas
Prašymo dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja  turzimo ir poilsio infrastruktūra lengvatų suteikimo priėmimas
Pažymos apie Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra įsiskolinimą išdavimas
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
 
CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS

Gimimo registravimas

Tėvystės (motinystės) nustatymo ir  nuginčijimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Tėvystės pripažinimo registravimas
Įvaikinimo registravimas
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens įtraukimas į apskaitą
Prašymo registruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje
Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimas
Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ir ištaisymas
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS DUOMENU TVARKYMAS

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Gyvenamosios vietos deklaravimas pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR ar išvykstant iš LR ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui
Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
 

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMAS

Ūkininko ūkio įregistravimas
Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas
Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro
Išrašų apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas teikimas
Pažymų apie ekonominio dydžio vienetą (EDV) teikimas
 

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS KVOTŲ ADMINISTRAVIMAS

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo priėmimas
Prašymų dėl specialiųjų išmokų už bulius mokėjimo priėmimas
Prašymų dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo priėmimas
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo priėmimas
Prašymų dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo priėmimas
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo priėmimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas
Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti priėmimas
 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų atlikimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

 
Transportas
Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas
Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, laiko pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas
 
MELIORACIJA
Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
 

PARAMA DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

Prašymų dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo priėmimas
Prašymų dėl dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas
Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas
Prašymų dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo priėmimas

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas
Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo priėmimas
Prašymų dėl paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo taisykles priėmimas
Prašymų paramai gauti iš Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos priėmimas
Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas
Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas
 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Prašymų registruoti ir paskirti mokytis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose priėmimas
 

SOCIALINĖ PARAMA

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas bei mokėjimas
Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Išmokos auginantiems vaikus neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas 
Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11 - 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, ir jiems laidoti skiriamų laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas*
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimas ir mokėjimas*

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas
 
Socialinių paslaugų skyrimas ir organizavimas
Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos skyrimas ir organizavimas
Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas
  
Kitos socialinės paramos ir paslaugų teikimas
Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skyrimas ir organizavimas*
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
Pagalbos pinigų mokėjimas*
Pažymos apie gaunamas socialines išmokas išdavimas

Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos skyrimas ir organizavimas*

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mažinimas*

 
 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA – PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – pirminės teisinės pagalbos teikimas
 

VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI

Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas
Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą
Pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas
Paramos būstui išsinuomoti teikimas
Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuoma*
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimas*
 

LEIDIMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMAS

Leidimų organizuoti renginius druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimas

 
ARCHYVAS

Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar stažą išdavimas

Pažymų dėl įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro išdavimas

 Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
 
ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
 
Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimas bei derinimas
Specialiųjų reikalavimų išdavimas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas*
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas
 Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
 Saugomi želdiniai
Leidimų išdavimas kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško zonoje*
 
Vietinės rinkliavos
Prašymų dėl Vietinės rinkliavos lengvatų suteikimo priėmimas (dėl atliekų)
 
Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti pavojingais šunimis
 
SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Leipalingio seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*
Viečiūnų seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*
 

 

Informacija atnaujinta:2019-04-18 14:32:44
Vertinkite: Balsų skaičius: 0
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.