Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS

 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

LEIDIMŲ IR LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

    Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas         Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas      Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas      Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas      Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas               Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)       
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas     
    Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas    Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)     
       
    Mažmeninė prekyba tabako gaminiais  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas    Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas     
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas    Kainoraštis  
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)       
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas      
    Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)          
       
    Prekyba  
    Leidimo prekiauti iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių bei specializuotų transporto priemonių ar jų priekabų bei prekybos vietose Vilniaus alėjoje išdavimas (pratęsimas).         Kainoraštis  
    Leidimo prekiauti laikinąjame statinyje išdavimas    Kainoraštis  
       
    Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas        Kainoraštis  
    Leidimo teikti paslaugas (išskyrus pramoginių įrenginių paslaugas) viešosiose vietose išdavimas    Kainoraštis  
    Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais (atrakcionams) išdavimas     Kainoraštis  
       
    Išorinė reklama  
    Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas      Kainoraštis  
       
    Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas    Kainoraštis  
    Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas   kainoraštis  
    Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas  
    Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas  
    Leidimų pakeitimas (patikslinimas ir (ar) leidime įrašytų duomenų papildymas)  
    Leidimų dublikatų  išdavimas  
    Leidimų galiojimo sustabdymas, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimų galiojimo panaikinimas  
       
    SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS  
   

Paraiškos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos gauti priėmimas

 
       
    MOKESČIAI  
    Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos priėmimas  
    Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą/atsiskaitymą išdavimas  
    Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas  
    Prašymo dėl Nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo priėmimas  
       
    VIETINĖS RINKLIAVOS  
    Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos priėmimas  
    Prašymo dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja  turzimo ir poilsio infrastruktūra lengvatų suteikimo priėmimas  
    Pažymos apie Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra įsiskolinimą išdavimas  
    Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas  
       
    CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS  
   

Gimimo registravimas

 
    Tėvystės pripažinimo tėvystės (motinystės) nustatymo ar  nuginčijamoir įvaikinimo  registravimas  
    Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų skaičius  
    Asmens mirties registravimas  
    Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita  
    Prašymo registruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas  
    Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita  
    Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą  
    Pažymų ,patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje  
    Santuokos nutraukimo registravimas.  
    Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita  
    Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas  
    Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas  
    Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas  
       
   

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS DUOMENU TVARKYMAS

 
    Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  
    Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  
    Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  
    Gyvenamosios vietos deklaravimas pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR ar išvykstant iš LR ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui  
    Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas  
       
   

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMAS

 
    Ūkininko ūkio įregistravimas  
    Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas  
    Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro  
    Išrašų apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas teikimas  
    Pažymų apie ekonominio dydžio vienetą (EDV) teikimas  
       
   

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS KVOTŲ ADMINISTRAVIMAS

 
    Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
    Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo priėmimas  
    Prašymų dėl specialiųjų išmokų už bulius mokėjimo priėmimas  
    Prašymų dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo priėmimas  
    Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo priėmimas  
    Prašymų dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo priėmimas  
    Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo priėmimas  
    Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas  
    Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti priėmimas  
       
   

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 
    Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas  
    Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas  
    Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų atlikimas  
    Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas  
   

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

 
       
    Transportas  
    Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas  
    Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, laiko pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas  
    Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas  
    Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas  
       
    MELIORACIJA  
    Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  
       
   

PARAMA DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

 
    Prašymų dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo priėmimas  
    Prašymų dėl dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas  
    Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas  
    Prašymų dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo priėmimas  
   

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas

 
    Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas  
    Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo priėmimas  
    Prašymų dėl paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo taisykles priėmimas  
    Prašymų paramai gauti iš Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos priėmimas  
    Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas  
    Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas  
       
   

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 
    Prašymų registruoti ir paskirti mokytis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose priėmimas  
       
   

SOCIALINĖ PARAMA

 
    Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas bei mokėjimas  
    Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
    Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas  
    Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas  
    Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas  
    Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas  
    Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  
    Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas  
    Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  
    Išmokos auginantiems vaikus neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas   
    Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
    Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas  
    Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
    Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11 - 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas  
    Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas  
    Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, ir jiems laidoti skiriamų laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas  
    Vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
    Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
   

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

 
    Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas*  
    Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas  
    Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas  
   

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

 
    Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas  
    Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
   

Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimas ir mokėjimas*

 
    Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas  
       
    Socialinių paslaugų skyrimas ir organizavimas  
    Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas  
    Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos skyrimas ir organizavimas  
    Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas  
    Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas  
    Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas  
    Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas  
        
    Kitos socialinės paramos ir paslaugų teikimas  
    Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
    Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas  
    Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skyrimas ir organizavimas*  
    Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas  
    Pagalbos pinigų mokėjimas*  
    Pažymos apie gaunamas socialines išmokas išdavimas  
   

Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos skyrimas ir organizavimas*

 
   

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mažinimas*

 
       
       
   

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA – PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 
    Valstybės garantuojama teisinė pagalba – pirminės teisinės pagalbos teikimas  
       
   

VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI

 
    Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas  
    Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą  
    Pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas  
    Paramos būstui išsinuomoti teikimas  
    Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuoma*  
    Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimas*  
       
   

LEIDIMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMAS

 
   

Leidimų organizuoti renginius druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimas

 
       
    ARCHYVAS  
   

Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar stažą išdavimas

 
   

Pažymų dėl įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro išdavimas

 
     Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas  
       
    ARCHITEKTŪROS SKYRIUS  
       
    Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimas bei derinimas  
    Specialiųjų reikalavimų išdavimas  
    Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas  
    Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas*  
    Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas  
     Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas  
     Saugomi želdiniai  
    Leidimų išdavimas kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško zonoje*  
       
    Vietinės rinkliavos  
    Prašymų dėl Vietinės rinkliavos lengvatų suteikimo priėmimas (dėl atliekų)  
       
    Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti pavojingais šunimis  
       
    SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS  
    Leipalingio seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*  
    Viečiūnų seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*  
       

 

Informacija atnaujinta:2019-05-20 08:02:58
Vertinkite: Balsų skaičius: 0
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.