Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS

 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Veikla

                                                                                                                                                             

Mokyklų tinklo pertvarka

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 2019 M. BALANDŽIO MĖN. DARBO PLANAS

 

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

Kiekvieną dieną

8.30

Pasitarimai Švietimo skyriaus specialistams

D. Brown, L. Černiauskienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistai

D. Brown

221 kab.

04-08

10.00

Pasitarimas dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo

Druskininkų švietimo įstaigos, Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

L. Gražulienė

Druskininkų savivaldybė

04-08

13.00

Pasitarimas dėl mokinių verslumo ugdymo

 

D. Brown

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Bus patikslinta

 

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl 2019-2020 m.m. mokytojų darbo krūvių

D. Brown, L. Černiauskienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistai, švietimo įstaigų vadovai

D. Brown

Druskininkų savivaldybė

Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus atsakingo specialisto diena mokykloje

04-08

13.30

2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas ir vykdymas

Mokyklos administracija

L. Gražulienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

04-09

13.30

2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas ir vykdymas

Mokyklos administracija

L. Gražulienė

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

04-10

13.30

2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas ir vykdymas

Mokyklos administracija

L. Gražulienė

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

04-10

13.30

Kuratoriaus diena – ugdomųjų veiklų planavimo aptarimas.

Mokytojai

J. Naruckienė

Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Liepaitė“

04-11

13.15

Kuratoriaus diena – lauko erdvių aptarimas

Mokytojai

J. Naruckienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

 04-16

13.15

Kuratoriaus diena – pagalba koreguojant ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojai

J. Naruckienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

04-19

10.30

Kuratoriaus diena – ugdymo turinio įgyvendinimas

Mokytojai, administracija

L. Černiauskienė

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla

 04-19

13.30

Kuratoriaus diena – savaitinių ugdomųjų planų sudarymas elektroniniam dienyne.

Mokytojai

J. Naruckienė

Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

04-23

10.00

Kuratoriaus diena- mokyklos strategija

Mokytojai, administracija

L. Černiauskienė

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

04-30

 

Kuratoriaus diena- ugdymo planas

Mokytojai, administracija

L. Černiauskienė

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Brandos egzaminai, Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai ir PUPP

04-01-03

9.00

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 4-ų klasių mokiniams

 

L. Černiauskienė,

R. Šarkelienė

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

04-15

9.00

6 klasių mokinių  rašymo testas

6 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

4-16

9.00

2 klasių mokinių  rašymo ir 4 klasių mokinių rašymo testai

2 ir 4 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

04-17

9.00

6 klasių mokinių skaitymo testas

6 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

04-18

9.00

2 klasių mokinių  skaitymo, 4 klasių mokinių skaitymo testai

2 ir 4 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

04-19

9.00

6 klasių mokinių matematikos testas

6 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

04-30

9.00

2 klasių mokinių matematikos testas

2 klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

Mokyklų nustatytu laiku

 

Mokinių klausimynų pildymas mokyklų nustatytu laiku iki gegužės 1 d.

2,4,6, klasių mokiniai

Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui,

L.Gražulienė

Bendrojo ugdymo mokyklos

04-24-25

9.00

VBE užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

 

L. Černiauskienė,

R. Šarkelienė

„Ryto“ gimnazija

04-25

9.00

VBE užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

 

L. Černiauskienė,

J. Subačius

Švietimo centras

Duomenų ir informacijos kaupimas, sisteminimas ir pateikimas įvairioms institucijoms

Iki 04-10

 

Investicijų 2019 m. I ketvirčio statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinė) pateikimas Švietimo skyriui

Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigų vadovai ir vyriausieji buhalteriai,

  1. I.   Jakavonienė

 

Iki 04-13

 

Švietimo įstaigų suvestinės Investicijų 2019 m. I ketvirčio statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinė) pateikimas Finansų ir apskaitos skyriui

 

  1. I.   Jakavonienė

 

Iki 04-18

 

„Bendrojo ugdymo mokyklos pedagogų, kurie naudoja internetą dėstomam dalykui (ne skaičiavimams), 2017-2018 m. m. duomenys“  3I – mokykla ataskaitos pateikimas Informacinių technologijų centrui, naudojantis Švietimo valdymo informacine sistema.

Bendrojo ugdymo mokyklos

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir už statistinių ataskaitų pateikimą atsakingi darbuotojai,

I. Jakavonienė

 

Iki 04-30

 

Pateikti informaciją apie vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijų ikimokyklinio ugdymo skyriai

J. Naruckienė

 

Iki 04-30

 

Užsakomų išsilavinimo pažymėjimų blankų skaičiaus tikslinimas

Bendrojo ugdymo mokyklos

Mokyklų direktoriai,

L. Gražulienė

 

Iki 04-30

 

Ataskaitos „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pateikimas apie vykdytas neplanines patikras.

 

L.Gražulienė

 

Olimpiados, konkursai

04-12-13

9.00

29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

 

E. Vilkienė

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

04-18

Laikas bus patikslintas

Istorijos viktorina savivaldybės mokyklų 6 klasių mokiniams "Mano gimtinė"

Bendrojo ugdymo mokyklų 6-okai

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos  mokytojai

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Nacionalinis projektas „Lyderių laikas 3“

04-12

13.00

Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys, baigiamasis projekto renginys

 

D. Brown

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

04-16

12.00

Kūrybinių komandų konferencija

Dalyviai pagal sąrašą

D. Brown

Marijampolė

04-23

13.00

Druskininkų savivaldybės pokyčio projekto pristatymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Savivaldybės švietimo bendruomenė

D. Brown

ŠMSM

04-26

 

Kūrybinių komandų konferencija

Dalyviai pagal sąrašą

D. Brown

Varėna

Kiti renginiai

Nuo 04.16

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Pavasaris kviečia mus“

 

R. Masionienė

J. Naruckienė

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

04-11

13.00

Respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija "Gamtos paslaptys 2019"

Respublikos mokytojai ir mokiniai

A. Keturkienė,

 M. Kašėtaitė,

V. Marcinonienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

04-12

9.50

Svečiuose l/d. „Bitutė“ penkiamečiai: „Mes mokykloje“

L/d. „Bitutė“ auklėtiniai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai

J. Grigienė,

L. Vanagaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

 

04-18

12.00 val.

Integruotas muzikos, dailės ir šokio renginys „Žemės stichijos“

Druskininkų „Saulės“ mokyklos mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai

G. Sutkienė,

I. Daniušienė,

 B. Levanaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, aktų salė

 

04-17

9.50 val.

Svečiuose l/d. „Bitutė“ penkiamečiai: „Pavasario saulė nušvito meiliai“

L/d. „Bitutė“ auklėtiniai,

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai

J. Grigienė,

L. Vanagaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

 

 

8-19 d.

Laikas bus tikslinamas

Projektas „Skaito vaikai vaikams“

L/d. „Bitutė“ auklėtiniai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai,

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai

R. Truskienė,

V. Dudzinskienė,

R. Jaskelevičienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

 

 

 

04-30

14.30

Dalijimasis gerąja patirtimi „Vaikų velykėlės“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

R. Masionienė

Leipalingio dvaras

 

Metodinė veikla

04-

Diena, valanda, vieta bus tikslinama

Jaunų mokytojų klubas

Jauni savivaldybės švietimo įstaigose dirbantys pedagogai

J. Naruckienė

 

04-02

11.15

Mokytojos metodininkės L. Dunauskytės metodinis pranešimas „Konkursai ir festivaliai, vakar ir šiandien“.

Savivaldybės mokytojai

L. Dunauskytė

M.K. Čiurlionio meno mokykla

04-04

9.30

Vyresniosios mokytojos A. Vilčinskienės metodinis pranešimas „Mokinių užimtumas ir namų darbai muzikos mokykloje

Savivaldybės mokytojai

A. Vilčinskienė

M.K. Čiurlionio meno mokykla

04-17

13.30

Metodinių priemonių pristatymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

04-25

12.00

Socialinių pedagogų, atvejo vadybininkų ir vaiko teisių apsaugos specialistų susitikimas.

Socialiniai pedagogai, atvejo vadybininkai, vaiko teisių apsaugos specialistės

J. Naruckienė

A. Gaidamavičienė

N. Bazienė

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla (pradinė)

 

Atvira veikla/pamoka

04-02

9.00

Edukacinė veikla su pasakų vaikams kūrėja - edukatore Indre Gaskaite.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

J. Balčiuvienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

III korpuso salėje

04-02

9.00

"Širdelės" gr.  vyks ikimokyklinio ugdymo pedagogės Astos Gaidienės atvira veikla "Mano knygelės - svečiuose pasaka" (veikla vyks su 3 metų vaikais)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

A. Gudaitienė,

J. Grigienė

Druskininkų lopšelis- darželis „Bitutė“

04-03

9.50-10.35

Atvira lietuvių k. pamoka 3a kl.

Bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo mokytojai

V. Lisauskienė

L. Vanagaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 36 kab.

04-04

9.30

„Nykštukų pasakos“ knygos pristatymas ir jaunesniukų personažų prisistatymas iki 3min.(ankstyvasis amžius)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

N. Bulotienė.

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

Didžioji salė

04-04

10.00

„Nykštukų pasakos“ knygos pristatymas viduriniukų ir vyresniukų personažų prisistatymai. (5 m. )

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

N. Bulotienė.

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

04-05

10.00

A. Mickevičiaus edukatorių edukacinė veikla „Prisijaukinti pasaką“ (4m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

R. Milašienė

A. Vaitiekūnienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

III korpuso salėje

04-05

10.00

A.Mickevičiaus edukatorių edukacinė veikla „Draugystės laiškas“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

R. Milašienė

A. Vaitiekūnienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

04-08

9.20

"Voveraičių" gr. vyks ikimokyklinio ugdymo pedagogės Onos Motiejūnaitės atvira veikla "Kuo vilioja parduotuvės" (veikla vyks su 5 metų vaikais)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

O. Motiejūnaitė,

J. Grigienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

04-10

9.50-10.35

Atvira pasaulio pažinimo  pamoka 3a kl.

Bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo mokytojai

V. Lisauskienė

L. Vanagaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 36 kab.

04-23

9.20

."Žirniukų 1" ir "Žirniukų 2" gr. vyks ikimokyklinio ugdymo pedagogių Justinos Taraskevičienės ir Almos Laučienės atvira veikla (šventinis rytmetys) "Rid rid rid margi margučiai"  (veikla vyks su ankstyvojo amžiaus vaikais);

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Taraskevičienė,

A. Laučienė,

J. Grigienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

04-24

10.00

Rytmetis „Margi margučiai – linksmi vaikučiai“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

R. Kvaraciejienė

L. Balčytė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

Įstaigos kieme

04-24

10.45

Rytmetis „Velykos atėjo – margučiai riedėjo“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

A. Buragienė

J.Z. Masionienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

Įstaigos kieme

04-25

10.00

Atvira veikla gamtoje „Mes rūšiuojame ir labai mylime gamtą“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

A.Buragienė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

„Ąžuoliuko“ gr. III korpusas

04-30

14.30

Dalijimasis gerąja patirtimi „Vaikų velykėlės“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

J. Naruckienė

R. Masionienė

Leipalingio dvaras

Parodos

Nuo 04-15

 

Druskininkų "Saulės" pagrindinėje mokykloje  Druskininkų lopšelio- darželio "Bitutė" vaikų piešinių paroda "Mažųjų Velykėlės

 

J. Grigienė,

L. Vanagaitienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Kitos priemonės

 

 

Tarybos sprendimų projektų rengimas

 

D. Bown,

L. Černiauskienė,

Švietimo skyriaus specialistai

 

 

             

 

 

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                                                                           Diana Brown

 

 


Priedas Nr.1

 

DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2019 M. BALANDŽIO MĖN.  VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

 

Diena

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

04/01

17.00

Filmuotojo profesijos pristatymas

Savivaldybės jaunimas

Marius Dovidauskas

III a. Konferencijų salė

04/01–05

Pagal suderintą laiką

Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos pristatymas

Savivaldybės jaunimas

Aušra Nedzinskienė

Saulės pagr. mokykla

Leipalingio progimnazija

Ryto gimnazija

04/02

17.30

Filmas „Roofculture“

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

I a. salė

04/02

19.00

Gatvės šokių JUC komandos formavimas

Savivaldybės bendruomenė

Justinas Baltulionis

III a. choreografijos salė

04/02

17.00

Gruzijos delegacijai bus pristatomas jaunimo centras, veiklos, aptariamas jaunimo darbuotojo vaidmuo

Delegacijos dalyviai

Aušra Nedzinskienė

JUC

04/06

18.00

Koncertas „Akustinė kelionė po Lietuvą“ Andrius Kaniava*

Savivaldybės bendruomenė

Marius Dovidauskas
Deividas Laukionis

I a. salė

04/11

17.00

Just Dance (xbox) turnyras

Savivaldybės bendruomenė

Aistė Fedaravičiūtė

Justinas Baltulionis

III a. jaunimo erdvė

04/18

15.00

Biliardo turnyras

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Justinas Baltulionis

III a. jaunimo erdvė

04/18

16.00

Margučių marginimas

Savivaldybės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė

III a. jaunimo erdvė

04/19

15.00

Paauglių savirefleksijos grupė

Savivaldybės bendruomenė

Laura
861194581

 

III a. konferencijų salė

04/20

18.00

Koncertas, grupė „Andaja“*

Savivaldybės bendruomenė

Justinas Baltulionis
Deividas Laukionis

 

I a. salė

04/24

16.00

Margučių ridenimo varžybos

Savivaldybės jaunimas

Justinas Baltulionis

III a. jaunimo erdvė

04/25

21.00

Filmų peržiūra visą naktį „Kino naktis“

Savivaldybės jaunimas

Aistė Fedaravičiūtė
Gerda Zubavičienė

III a. jaunimo erdvė

04/26

15.00

„Darom 2019“

Savivaldybės bendruomenė

Justinas Baltulionis

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

Veisiejų g. 17

*Renginys mokamas

KITOS VEIKLOS

Jaunimo erdvė

Pirmadieniais

14.00 – 20.00

Atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius teikiama:

 

socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba;

-          informuojamas bei konsultuojamas jaunimas jam aktualiais klausimais;

-          organizuojamos skirtingos veiklos, kurių metu  jaunuolis tobulina  socialinius ir gyvenimo įgūdžius;

-          erdvėje sudaroma galimybė pailsėti, pabendrauti bei saugiai leisti laisvalaikį.

Savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Aistė Fedaravičiūtė

Marius Dovidauskas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Antradieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Trečiadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Gerda Geraltauskaitė

 

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Ketvirtadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Justinas Baltulionis

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Penktadieniais

Aistė Fedaravičiūtė

Deividas Laukionis

Jaunimo laisvalaikio erdvė

I a. salėje

Šeštadieniais

Pagal grafiką

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Savanoriška veikla

Trečiadieniais

15.00 – 17.00

Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų savivaldybės įstaigose

Savivaldybės jaunimas

Daiva Norkūnienė

Tel. 8 618 54485

II a., 204 kabinetas

Choreografijos salė

Antradieniais

19.00

Gatvės šokių užsiėmimai

Savivaldybės jaunimas

Justinas Baltulionis

Tel. 8 628 28594

III a. choreografijos salė

Trečiadieniais

17.00

Parkūro treniruotės

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis
Tel. 8 626 48290

III a. choreografijos salė

Pagalba, konsultavimas

Pirmadieniais

15.00 - 17.00

Konsultuojamas jaunimas įsidarbinimo klausimais

Savivaldybės jaunimas

Aušra Nedzinskienė

II a., 202 kabinetas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pirmadieniais

17.30 - 19.00

Psichologo konsultacija

Savivaldybės jaunimas

 

Tomas Šlapikas

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Ketvirtadieniais

17.30 – 19.00

Psichologo konsultacija

Savivaldybės jaunimas

Kamilė Jankauskaitė

Jaunimo laisvalaikio erdvė

Pirmadieniais, Penktadieniais

16.00 – 19.00

Konsultuojamas jaunimas garso, vaizdo  ir kompiuterinės technikos, nuotraukų apdorojimo bei filmų kūrimo klausimais. Darbas su įvairia įranga.

Savivaldybės jaunimas

Deividas Laukionis

Marius Dovidauskas

I a. salėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos www.juc.lt

 

www.facebook.com/DruskininkuJUC

 

 


 

 

Priedas Nr.2

 

 

 

2019 METŲ DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

 

Diena

 

Val.

Priemonės

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI

04.02

 

2019 m. Lietuvos tinklinio mergaičių U-12 čempionato II turo varžybos

Druskininkų ir Alytaus komandos

Gintaras Grigas,

Edgaras Suchanekas

Druskininkų sporto centro salė

04.02

15:00

U13 Krepšinio varžybos Druskininkai - Gardinas

Druskininkų ir Gardino komandos

Gintaras Grigas,

Algimantas Baranauskas

Druskininkų sporto centro salė

04.03

 

2018-2019 m. Lietuvos U15 merginų jaunučių rankinio čempionatas

Druskininkų ir Varėnos komandos

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė

Druskininkų sporto centro salė

04,04

17:30

Druskininkų saivaldybės tinklinio čempionato dalyvių susirinkimas

Druskininkų sav.tinklinio komandų vadovai

Algimantas Baranauskas

Druskininkų sporto centro salė

04.04

15:45

Atvira krepšinio treniruotė (2004-2005 m. g. berniukams)

Druskininkų SC sportininkai

Sigitas Šimkūnas

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto salė

04.05

9:30

2019 m. Lietuvos laisvųjų ir moterų imtynių, vaikų U-11 Čempionatas

Lietuvos laisvųjų imtynių sportininkai

Gintaras Grigas,

Jonas Jurkynas

Druskininkų sporto centro salė

04.05-06

 

2019 m. Lietuvos tinklinio mergaičių U-12 čempionato III turo varžybos

Jonavos, Kelmės, Alytaus, Druskininkų komandos

Gintaras Grigas,

Edgaras Suchanekas

Jonava

04.06-07

 

LMKL U13 (gim. 2006 m.) berniukų krepšinio čempionatas

Druskininkų, Plungės, Gargždų, Utenos  komandos

Gintaras Grigas,

Algimantas Baranauskas

Plungė

04.14

16:00

Druskininkų savivaldybės vyrų tinklinio pirmenybės

Druskininkų sav.vyrų tinklinio komandos

Algimantas Baranauskas

„Ryto“gimanzijos

sporto salėje

04.16

 

2018-2019 m. Lietuvos U15 merginų jaunučių rankinio čempionatas

Druskininkų ir Varėnos komandos

Gintaras Grigas,

Danguolė Sukankaitė

Varėna

04.21

16:00

Druskininkų savivaldybės vyrų tinklinio pirmenybės

Druskininkų sav.vyrų tinklinio komandos

Algimantas Baranauskas

„Ryto“gimanzijos

sporto salėje

04.23-24

 

2019 m. Lietuvos tinklinio mergaičių U-13 čempionato III turo varžybos

Vilniaus ir Druskininkų komandos  

Gintaras Grigas,

Edgaras Suchanekas

Vilnius

04.28

16:00

Druskininkų savivaldybės vyrų tinklinio pirmenybės

Druskininkų sav.vyrų tinklinio komandos

Algimantas Baranauskas

„Ryto“gimanzijos

sporto salėje

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO

 

2019 m. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Data

Programos pavadinimas

Vieta / val.

Lektorius

Atsakingas asmuo

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai (konferencijos, seminarai, paskaitos ir kt.)

 

1

2019-04-10

Nacionalinė (tęstinė) programa Bendradarbystės erdvė: mokyklų vadovai ir pavaduotojai

Druskininkai

Jungtinė lektorių grupė

S.Stravinskienė

2

2016-04-18

Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijos ir tąsa

Meno m-kla   6 akad. val.

J.Mikolainis

S.Stravinskienė

Olimpiados, konkursai

 

1

2019-04-15 10:00

Rusų k. olimpiada (8 kl.)

Švietimo centras

V.Šimkonytė

S.Stravinskienė

2

2019-04-17 10:00

Biologijos olimpiada (5-8 kl.)

Švietimo centras

E.Čepulienė

S.Stravinskienė

3

2019-04-08 10:00

Anglų kalbos olimpiada (8 kl.)

Atgimimo    m-kla

L.Šilanskienė

S.Stravinskienė

Varžybos

1

2019-04-01  9:30

Ladygolas finalinės varžybos

Alytus

V.Kapčius, A.Gudaitis

S.Stravinskienė

2

2019-04-18 14:00

Krepšinio varžybos (B)

Ryto g-ja

H.Eitmantis

S.Stravinskienė

3

2019-04-26/28

Zoninės krepšinio varžybos (B)

Vilkaviškis

 

S.Stravinskienė

4

 

 

 

 

 

Parodos

 

1

2019-04-01/ 2019-04-15

Autorinė Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų paroda

Švietimo centras

Deividas Sinkevičius

S.Stravinskienė

Projektinė veikla,  neformalusis suaugusiųjų švietimas, kiti renginiai

 

1

2019-04-08 17:00;     2019-04-08 18:00;      2019-04-19 17:00;      2019-04-29 17:00;     2019-04-29 18:00;        

Projekto „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“  individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos                                           nuo 55 iki 63 m. asmenims prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų)

Švietimo centras

J.Kirkauskienė

S.Stravinskienė

2

2019-04-02/04/09/11/  16/18         18:00

Vokiečių kalbos kursai miesto bendruomenei

Švietimo centras         40 akad.val.

Jūratė Stulpinienė

S.Stravinskienė

3

2019-04-02/04/09/11/  16/18         18:00

Anglų kalbos kursai miesto bendruomenei

Švietimo centras         40 akad.val.

Nerijus Plūkys

S.Stravinskienė

4

2019-04-02/04/09/11/  16/18         18:00

Valstybinės (lietuvių k.) kursai miesto bendruomenei

Švietimo centras         40 akad.val.

Petras Stočkus

S.Stravinskienė

Pedagoginės psichologinės tarnybos veikla

 

1

2019-04-10 2019-04-17 9:00

Įvertintų vaikų aptarimas, išvadų rašymas, tėvų konsultavimas dėl vaikui skirtos specialiosios programos.

PPT

 

PPT specialistai

L. Tautkienė

2

2019-04-02 15:30

Psichologų metodinis

PPT

 

J. Kirkauskienė

3

2019-04-03 2019-04-04 2019-04-10 2019-04-11 2019-04-17 2019-04-18 13.50

Grupinės konsultacijos – klasės valandėlės mokiniams (projektas „Psichologinės pagalbos teikimas“).

 

„Saulės“ pagrindinė mokykla

 

Dalia Skausmenienė

V. Bagdanavičienė

4

2019-04-05 12.00

Paskaitos – grupinės konsultacijos taikomosios elgesio analizės kontekste(projektas „Psichologinės pagalbos teikimas“).

PPT

 (skirtas l/d |Bitutė“)

ARBA centro lektoriai

J. Kirkauskienė

5

2019-04-24 9:00

 

2019-04-25 9:00

2019-04-26 9:00

Paskaitos – grupinės konsultacijos apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą (projektas „Psichologinės pagalbos teikimas“)

„Atgimimo“ mokykloje    

„Saulės‘ mokykloje Viečiūnų progimnazijoj (ir Leipalingio progimnazijos mokytojai)

Psichologė

 Jolanta Dimšienė

J. Kirkauskienė

Konsultacijos

 

1

2019-04-01,02,03

Projekto programos organizavimas „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“  individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos

Švietimo centras           3 akad.val.

S.Stravinskienė

S.Stravinskienė

2

2019-04-02,09,16

Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijos ir tąsa programos rengimas ir įgyvendinimas

Švietimo centras           3 akad.val.

S.Stravinskienė

S.Stravinskienė

 

                                          

 

 

 

___________________________________________________

 

 


Priedas Nr. 3

 

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Diena

Val.

Priemonė

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

2019 04 01-15

 

Valerijos Chrestenok personalinė paroda

V.K.Jonyno dailės skyriaus mokinė Valerija Chrestenok

Vyresnioji mokytoja  Alė Kalėdienė

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2019 04 1-30

 

 

Kūrybinių tapybos darbų paroda „Lietuvių tautinio kostiumo fragmentai“

V.K.Jonyno dailės skyriaus 4-tų klasių mokiniai.

Mokytoja Neringa Akstinienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, V.K.Jonyno dailės skyrius,

2019 04 1-30

 

 

Kūrybinių darbų paroda „Lietuvos kaimo sodybų puošmenos. Ornamentuoti vartai.

V.K.Jonyno dailės skyriaus 1-mų klasių mokiniai.

Mokytoja Neringa Akstinienė

Druskininkų vaikų sanatorija „Saulutė“

2019 04 1-30

 

Paroda „Spalvų varsa“

V.K.Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų sporto centras

2019 04 1-30

 

Tekstilė diplominių darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos biblioteka

2019 04 1-30

 

 

Paroda „Piešiu ir tapau savo miestą“

V.K.Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, vaikų skyriaus skaitykla

2019 04 1-30

 

Dailės darbų paroda „Linija ir spalva“

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų vaikų sanatorija „Saulutė“

2019 04 1-30

 

Natiurmortų paroda

“Pokalbis su spalvomis”

V. K. Jonyno dailės skyriaus pagrindinio ugdymo programos mokiniai

Vyresnioji mokytoja  Alė Kalėdienė

Druskininkų savivaldybė

2019 04 01-30

 

Kūrybinių darbų paroda „Ornamentai lietuviškuose kryžiuose, koplytstulpiuose, stogastulpiuose“

V. K. Jonyno dailės skyriaus pagrindinio ugdymo klasių mokiniai

Mokytoja Neringa Akstinienė

Druskininkų “Saulės” pagrindinė mokykla

2019 04 1-30

 

Paroda „Pasivaikščiojimas po Druskininkus“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytojos: Alė Kalėdienė, Gulnara Kupčinskienė, Dovilė Petrauskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 1-30

 

 

Fondiniai keramikos darbai

V. K. Jonyno dailės skyriaus baigiamųjų klasių mokiniai

Vyresnioji mokytoja Gulnara Kupčinskienė

Liepalingio dvaras

2019 04 1-30

 

 

Diplominių darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytojos: Gulnara Kupčinskienė, Onutė Zakarienė, Eglė Maračinskaitė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 1-30

 

 

Tapybos darbų paroda

V. K. Jonyno dailės skyriaus parengiamųjų klasių mokiniai

Vyresnioji mokytoja Gulnara Kupčinskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 01-30

 

Kūrybinių tapybos ir piešimo darbų paroda „Daliname gerą nuotaiką“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytojos metodininkės: Onutė Zakarienė, Eglė Maračinskaitė

VŠĮ Druskininkų ligoninė

2019 04 1-30

 

 

Tekstilė diplominių darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Ona Olšauskienė

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2019 04 1-30

 

 

Fondinių darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

UAB „Malone“

2019 04 1-30

 

 

Fondinių darbų paroda

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai

Mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, V.K.Jonyno dailės skyrius.

2019 04 02

 

 

14.40

Integruota etninės kultūros ir skulptūros pamoka. Tema „Baltiški ženklai erdviniame vaizdavime“

V. K. Jonyno dailės skyriaus 3A klasės mokiniai

Mokytojos: Neringa Akstinienė, Gulnara Kupčinskienė

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, V.K.Jonyno dailės skyrius. Etninės kultūros klasė

 2019 04 02

 

 

11.15

Metodinis pranešimas

„Konkursai ir festivaliai, vakar ir šiandien“

Miesto bendruomenė

Mokytoja  metodininkė Lina

Dunauskytė

 Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 03

 

 

16.35

Integruota etninės kultūros ir skulptūros pamoka. Tema „Baltiški ženklai erdviniame vaizdavime“

V. K. Jonyno dailės skyriaus 3B klasės mokiniai

Mokytojos: Neringa Akstinienė, Gulnara Kupčinskienė

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, V.K.Jonyno dailės skyrius, Etninės kultūros klasė

2019 04 04

 

9.30

Metodinis pranešimas

„Mokinių užimtumas ir namų darbai muzikos mokykloje“

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokytojai

Vyresnioji mokytoja Aušra Vilčinskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 04

 

 

10.00

Atvira pamoka

„Jaunojo pianisto grojimo pradinių įgūdžių formavimas“

 

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokytojai ir mokinė

Mokytoja metodininkė Sondra Milušauskaitė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

2019 04 10

 

 

17.00

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokinio Kristijono Megelinsko koncertas. Mokytoja Gabrielė Kondrotaitė

Miesto bendruomenė

Mokytoja metodininkė Sondra Milušauskaitė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta:2019-04-04 16:38:06
Vertinkite: Balsų skaičius: 0
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.