Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
  Vaiko globa
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Karjera

   

  Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas turizmo specialistas Ieškomas turizmo srities profesionalas, puikiai išmanantis Lietuvos ir užsienio turizmo politiką bei šiuolaikinės turizmo rinkos tendencijas, atkakliai siekiantis užsibrėžtų tikslų ir drąsiai žiūrintis į turizmo srities iššūkius.

  Mes siūlome:

  • Išskirtinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto įvaizdžio kūrimo;
  • Puikias sąlygas realizuoti savo idėjas, ugdyti kompetencijas ir profesionalumą;
  • Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir tobulėti skatinančioje komandoje;
  • Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.

  Darbo pobūdis:· Kurorto turizmo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;· Tarptautinių ir vietinių turizmo srities projektų inicijavimas, planavimas ir įgyvendinimas;· Savivaldybės turizmo įstaigų koordinavimas ir bendradarbiavimas su verslo objektais;· Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, teikiančiomis turizmo paslaugas;· Turizmo srities renginių planavimas ir koordinavimas;· Delegacijų iš užsienio ir Lietuvos vizitų organizavimas, planavimas ir koordinavimas;· Druskininkų savivaldybės atstovavimas ir reprezentacija.

  Reikalavimai:

  1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas turizmo srities išsilavinimas;
  2. Lietuvos ir užsienio turizmo politikos išmanymas;
  3. Patirtis dirbant turizmo, marketingo, e-rinkodaros srityse;
  4. Strateginio planavimo principų ir metodų taikymas;
  5. Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti profesionalias prezentacijas;
  6. Gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
  7. Mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų.
  8. Geri anglų ir rusų kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai

  Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami tik pasirinkti pretendentai.

  Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. el. p. zivile.s@druskininkai.lt

  Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430 arba el. p. zivile.s@druskininkai.lt

   

  Druskininkų savivaldybė skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos vadovo Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

  2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

  2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimuNr. 535„Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį

  3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

  3.1. bendrąsias kompetencijas:

  3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

  3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

  3.1.3. mokėjimo mokytis;

  3.1.4. vadovavimo žmonėms;

  3.1.5. bendravimo ir informavimo;

  3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

  3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

  3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

  3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

  3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

  3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

  4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

  5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

  6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

  7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

  8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.

  Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

  Taip pat galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

  Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. liepos 25 d. įskaitytinai.

  Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu:nijole.p@druskininkai.lt

  Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrtinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

  Pasiteirauti galima tel. (8-313) 51 244, el. p.nijole.p@druskininkai.lt

  Konkursas paskelbimo data - 2018 m. gegužės 8 d. Pretendentų atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 7 d.

  Druskininkų savivaldybė skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos vadovo Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti.

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

  2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

  2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

  3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

  3.1. bendrąsias kompetencijas:

  3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

  3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

  3.1.3. mokėjimo mokytis;

  3.1.4. vadovavimo žmonėms;

  3.1.5. bendravimo ir informavimo;

  3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

  3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

  3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

  3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

  3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

  3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

  4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

  5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

  6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

  7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

  8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.

  Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

  Taip pat galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

  Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. įskaitytinai.

  Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: nijole.p@druskininkai.lt

  Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

  Pasiteirauti galima tel. (8-313) 51 244, el. p. nijole.p@druskininkai.lt

  Konkursas paskelbimo data - 2018 m. birželio 1 d. Pretendentų atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d.

  Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas turizmo specialistasIeškomas turizmo srities profesionalas, puikiai išmanantis Lietuvos ir užsienio turizmo politiką bei šiuolaikinės turizmo rinkos tendencijas, atkakliai siekiantis užsibrėžtų tikslų ir drąsiai žiūrintis į turizmo srities iššūkius.

  Mes siūlome:

  • Išskirtinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto įvaizdžio kūrimo;
  • Puikias sąlygas realizuoti savo idėjas, ugdyti kompetencijas ir profesionalumą;
  • Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir tobulėti skatinančioje komandoje;
  • Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.

  Darbo pobūdis:· Kurorto turizmo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;· Tarptautinių ir vietinių turizmo srities projektų inicijavimas, planavimas ir įgyvendinimas;· Savivaldybės turizmo įstaigų koordinavimas ir bendradarbiavimas su verslo objektais;· Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, teikiančiomis turizmo paslaugas;· Turizmo srities renginių planavimas ir koordinavimas;· Delegacijų iš užsienio ir Lietuvos vizitų organizavimas, planavimas ir koordinavimas;· Druskininkų savivaldybės atstovavimas ir reprezentacija.

  Reikalavimai:

  1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas turizmo srities išsilavinimas;
  2. Lietuvos ir užsienio turizmo politikos išmanymas;
  3. Patirtis dirbant turizmo, marketingo, e-rinkodaros srityse;
  4. Strateginio planavimo principų ir metodų taikymas;
  5. Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti profesionalias prezentacijas;
  6. Gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
  7. Mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų.
  8. Geri anglų ir rusų kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai
  Informacija atnaujinta:2018-07-17 09:08:34
  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.