Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
  Vaiko globa
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Leidimai žemės darbams

  Sutikimų (Leidimų) žemės darbams vykdyti (atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimas:

   

  1. Sutikimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems žemės darbus Druskininkų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitveriantiems ją ar jos dalį arba apribojantiems eismą joje.

  2. Sutikimo žemės darbams vykdyti (toliau – Sutikimo) išdavimo tvarką, žemės darbų vykdymo tvarką, išardytų dangų atstatymą, požeminių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių geodezinių nuotraukų darymą, žemės darbus likviduojant avarijas bei inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių, dangų ir želdinių apsaugą reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, Druskininkų savivaldybės tarybos2006 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-176 patvirtintos Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V35-108 patvirtintas Sutikimo žemės darbams vykdyti (sutikimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimo tvarkos aprašas.

  3. Sutikimus žemės darbams vykdyti išduoda Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas (Vasario 16-osios g. 7, 113, 116 kab., tel. 53442, 53770).

  4. Sutikimai žemės darbams vykdyti išduodami rangovams arba ūkio būdu statantiems statytojams (užsakovams) pateikus:

  4.1. suderintą su suinteresuotomis institucijomis paraišką;

  4.2. Statybą leidžiantį dokumentą – kai šis yra privalomas;

  4.3. sklypo planą (žemės darbų vykdymo aprašą, schemą), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos;

  4.4. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą (kasant žemę eismo vietose);

  4.5. sutartį arba garantinį raštą dėl išardytos dangos ir želdinių atkūrimo.

  4.6. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kitą dokumentą, patvirtinantį Rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti Sutikimą).

  5. Sutikimas, rangovams arba ūkio būdu statantiems statytojams (užsakovams) pateikus 4 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas per 10 dienų tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta Rinkliava.

  6. Sutikimas rangovui arba ūkio būdu statančiam statytojui (užsakovui) neišduodamas, jeigu:

  6.1. nesumokėta Rinkliava;

  6.2. nepateikti 4 punkte nurodyti dokumentai;

  6.3. pagal anksčiau rangovui arba ūkio būdu statančiam statytojui (užsakovui) išduotą Sutikimą, kurio terminas jau pasibaigęs, išardytos dangos neatstatytos pagal organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” reikalavimus.

  7. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto atvejus, tai pat žemės darbus likviduojant inžinerinių tinklų avarijas. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.;

  8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  - suderinta su suinteresuotomis institucijomis paraiška;

  - Statybą leidžiantis dokumentas – kai šis yra privalomas;

  - sklypo planas (žemės darbų vykdymo aprašas, schema), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos;

  - apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose);

  - sutartis arba garantinis raštas dėl išardytos dangos ir želdinių atkūrimo;

  - mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kitas dokumentas, patvirtinantis Rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti Sutikimą).

  9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina:

  Neatlygintinai. Mokama vietinė rinkliava, kurios dydis apskaičiuojamas pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatus.

   Teisės aktai:

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V35-108

  Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-217

  Paraiškos žemės darbams vykdyti forma

  Informacija atnaujinta:2017-02-08 14:47:24
  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.